Lid vs. zastupitel V.


Když jsem na konci roku 2011 zakládal hnutí za výměnu vedení Obce, cíl byl jasný. Udělat správu obce transparentní, zveřejňovat co nejvíce informací, zapojit do rozhodování veřejnost atd. Ne všechny věci se ale podařilo zlepšit, troufám si tvrdit, že v některých věcech je současné vedení obce ještě horší, než to minulé.. ale pojďme to vzít postupně..


2006-2010

Předminulé vedení Obce, kde byl ještě Ruda jako místostarosta dle mého názoru funguvalo jak mělo, tj. nikdo z Obce nikomu bezdůvodně nekomplikoval život, komunikace s úřadem byla také v pořádku. Nebylo nutné cokoli měnit.


2010-2014

Výše zmiňované se změnilo za minulého vedení Obce, kde už Ruda nebyl a které se vyznačovalo právě velkou arogancí "vy jste si nás zvolili, my vám teď vládneme" a naprosto nesmyslným komplikováním života občanů např. "klikou za práva pejsků", která byla schopna vyhrožovat z moci úřední (obecní) občanům odebráním jejich čtyřnohých miláčků (dopisy od starostky jsem viděl na vlastní oči). Toto bylo i důvodem proč jsem zakládal občanské sdružení, proč jsme pak chodili na zasedání zastupitelstva obce a ptali se na konkrétní věci, na smlouvy atd. Arogance moci dosáhla takové výše, že si bývalé vedení ani nedokázalo připustit, že by snad mohlo komunální volby v roce 2014 prohrát. Sice to bylo jen o několik málo hlasů ale nakonec opravdu prohráli. Dle mého názoru nebyly hlasy občanů ani tak hlasy pro nás, ale hlasi proti nim.


16.2.2014

Na webu prezletaci.cz je zveřejněn Přezleťák č. 3, v tu dobu již vydávaný Honzou Macourkem, kde se jako hlavní body našeho sdružení uvádí, cituji:

4- Možnost zapojení občanů do debat- V případě, že část občanů nebude souhlasit s navrhovanými opatřeními, bude dán prostor k vyjádření názoru...

6- Průhledné a účelné hospodaření s prostředky obce- Budeme dbát o účelné a efektivní využívání finančních prostředků obce Přezletice do projektů trvalých hodnot.

8- Zavazujeme se pravidelně zveřejňovat informace o finančních prostředcích obce


08-10/2016

Při krajském auditu se zjistilo že v Obecní pokladně chybí 750.000 Kč. Následně se přišlo na to, že chybí celkem 2.500.000 Kč, tj. jejich výdej není prokazatelný a peníze nejsou nikde dohledatelné, tj. ani v obecní pokladně ani na bankovním účtu obce. Také souhalsím s tím, že měl odstoupit ze své funkce předseda finančního výboru Macourek, neboť bylo v jeho povinnostech kontrolovat hospodaření obce, pak by musel zjistit že někde něco chybí a že někde je něco špatně (výplaty zaměstnanců). Tady i když nerad musím souhlasit s bývalou opozicí. Co se statutárních orgánu obce týče, ti mají trestně právní zodpovědnost za hospodaření obce, tj. tady to možná ještě bude mít dohru. Byl tu trošku boj co se podání trestního oznámení týče, já jsem od počátku tvrdil, že při podezření ze spáchání trestného činu souvisejícího s podezřením ze zpronevěry obecních peněz se trestní oznámení podat musí, obecní advokát se nejen mne snažil přesvědčit, že trestní oznámení podávat nemusíme, že se nás to vlastně ani netýká. Jsem rád, že nakonec převládl názor že se trestní oznámení podat musí a že se předpokládám již podalo. Na zastupitelstvu dne 13.10.2016 jsem také pro usnesení o podání trestního oznámení nehlasoval, neboť mám za to, že to nebylo věcí rozhodnutí zastupitelstva, prostě se to podat muselo. Kdyby ho obec nepodala, mohl by ho podat kdokoli jiný, s tím že by to mohlo na Obec uvrhnout stín podezření, že se snad něco snaží krýt. Laďka měla již dříve fyzické zdravotní problémy, teď se vzhledem k výše uvedenému zcela logicky přidali i psychické, tj. je otázka jestli se s její pomocí podaří výše uvedený problém vyřešit. Já jsem navrhoval aby se Petra Zajícová stala předsedkyní finančního výboru, aby měla přístup k veškerým finančním věcem obce a mohla se pokusit danný problém vyřešit, já jsem byl ochoten stát se předsedou kontrolního výboru, který nemá přístup k financím ale měl by kontrolovat zbytek včetně finančního výboru. Ještě vysvětlím, tyto dva výbory jsou ze zákona o obcích poviné, předsedou může být jen zastupitel, nesmí jim být starosta či místostarosta. Tento můj návrh se nesetkal s úspěchem.


30.6.2016

Je uzavřena Dohoda o uznání dluhu na částku téměř 2.500.000 mezi Obcí a zaměstnankyní obce za nedoložené účetní doklady za roky 2015 a 2016 a za neoprávněně vyplacené odměny. Jelikož se opět ve své podstatě dle mého názoru jedná o "smlouvu darovací" tj. dárce se zavazuje že Obci bez právního důvodu vyplatí 2,5 mega, mám za to že by opět dle zákona o obcích analogicky jako je to s darem od obce, tak i obráceně toto přijetí daru mělo schválit zastupitelstvo Obce, toto se ale nestalo tj. dle mého názoru je tato smlouva ze strany Obce neplatná. Zmíněná osoba dle mých informací navíc následně na sepsání této "dohody" podávala trestní oznámení, že měla být pod nátlakem. Nicméne návrh dohody sepisovala "renomovaná advokátní kancelář", která dle jejího největšího obhájce Macourka má být pojištěna na asi miliardu, tj. předpokládám že se můj názor prokáže oprávněným, nebude problém uhradit právě z pojistky této advokátní kanceláře.


13.10.2016

opoziční zastupielé tj. za ODS Ing. Vrecionová a Pavel Milota, za ODS béčko Ing. Červínová se vzdaly svých mandátů. Oficiálním důvodem měl být "megaprůšvih", tj. nedohledání více než 2 milionů Kč v obecní pokladně. Tím skutečným důvodem velmi pravděpodobne byla snaha o převzetí moci nad Obecním úřadem Přezletice. Před vzdáním se svých mandátů tito opoziční zastupitelé ústy Ing. Vrecionové nabídly současnému vedení, že si rády převezmou jejich funkce, tj. myšleno funkci starosty a místostarosty, aby ten "megaprůšvih" ony vyřešili. Když toto nevyšlo, ono by to opravdu ani žádný smysl nemělo, vzdali se svých funkcí. Co jsem se dozvěděli, tak byli kontaktování náhradní zastupitelé, aby se také vzdali svých funkcí. Tady to musím vysvětlit, dle zákona č. 128/2000 Sb. tj. Zákona o Obcích, pokud klesne počet členů zastupitelstva o více než polovinu, popř. pod 5, funguje obec v "nouzovém režimu" tj. např. není možné odsouhlasit nové smlouvy, tj. např. schválení rozpočtu svazkové školy, a je třeba vyhlásit nové komunální volby. Dle mého osobního názoru bylo skutečným důvodem "kontrarevoluce" dostat se k vedení projektu Svazkové školy s odhadovaným rozpočtem cca 200 mil Kč. Pokud by kontrarevoluce měla uspět, tj. zastupitelstvo obce by odhlasovalo odstoupení starosty, místostarosty a předsedy finančního výboru, potřebovalo by získat např. můj hlas. Mne ale nikdo nekontaktoval, asi proto že věděl, jak by to dopadlo :) Dále by tato kontrarevoluce měla smysl, pokud by se podařilo přesvědčit všechny zvolené náhrádníky, aby se vzdaly svých funkcí, což se ale opět nestalo, dle mých informací nejen že se nepodařilo všechny přesvědčit, ale ani nebyli všichni kontaktováni. Stačilo jen aby jeden z náhradníků se své funkce zastupitele nevzdal a zastupitelstvo bylo funkční, nakonce se podařilo získat 2 zastupitele. Osobne se přiznám, že nechápu lidi kteří kandidovali na funkci zastupitele, byly nějakými hlasy zvoleni, i když jen na místě náhradníka, proč když konečně mají možnost svou funkci vykonávat, tj. zastupovat nejen občany obce, kteří je zvolili, tuto funkci odmítnou. Co mi v zákonu o volbách do obcí a krajů chybí, je paragraf který by jednou zvoleným zastupitelům po zřeknutí se své funkce doživotně zakázal na tuto funkci kandidovat.


27.11.2014

První problémy u nás začali krátce po volbách, konkrétně se to týkalo zveřejňování podkladů pro zasedání zastupitelstva, tj. jestli budeme před zasedáním zastupitelstva zveřejňovat i podklady pro toto zastupitelstvo, tj. např. návrhu i smluv, i když to nebudou finální verze. Toto bylo přesně to co jsme řešili s minulým zastupitelstvem, jak se máme vyjádřit k návrhu znění smlouvy, když nemáme čas si ji prostudovat? Zveřejňovat pouze finální znění smlouvy také nemá moc smysl, neboť když už je to finální verze, tak se na smlouvě asi už nic nebude měnit, tj. jaký má smysl se k tomu vyjadřovat.


29.8.2016

Navrhuji Honzovi, v souvislosti s vydáváním Obencího Zpravodaje, aby si místo sebe jako šéfredaktora našel náhradu, neboť jak sám prohlásil na jednom zasedání zastupitelstva Obce, je to natočené, že na to vzhledem k množství funkcí nemá čas a že bude jen rád, pokud se najde někdo kdo si to vezme. Místo konstruktivní odpovědi jsem se dozvěděl, že šéfredaktora klidně mohu dělat sám a potom několik dalších nepěkných věcí o své osobe, které jsem ani nechtěl vědět. Téměř po roce, bez toho aby proběhlo řádné výběrové řízení, alespoň mně něco takovéhé zůstalo skryto, je Honza stále šéfredaktorem, stále nestíhá Zpravodaj vydávat, ale už se alespoň našlo děvče, které má mít vydávání Zpravodaje na starosti.


26.11.2016

Jsem zaslal text svého pravidelného sloupku Lid vs. Zastupitel do Obecního Zpravodaje, kde jsem mimo jiné např. zabýval tématem zmizení finančních prostředků ve výši cca. 2,5 mil Kč z Obecní kasy. Článek jsem psal dle mého názoru velmi opatrně, abych náhodou někomu nešlápl na kuří oko, což se mi zcela jednoznačně nepovedlo. Smyslem dle mého názoru mírně kritického článku vůči současnému vedení Obce mělo být to, že se snad kluci nad sebou zamyslí a věci které kritizuji napraví, bohužel nez úspěchu.


2016-2017

Podařila se výborná věc, tj. dát dohromady několik sousedních obcí pro projekt základní školy, na kterou tenkrát ministr Babiš přislíbil dotaci 150 mil. Kč. Kdyby se to podařilo, tak by se z obce, kde není kromě dvou putyk a jednoho obchodu vůbec nic, udělat Obci se svou vlastní školou. Já se přiznám, že jsem se na projektu nijak nepodílel a jako ostatní stavební věci mne ani nijak nezajímal. Snažil jsem se, aby projekt kvůli velikosti rozpočtu těch cca. 200 mil Kč, který mnohonásobně převyšuje rozpočet nejen naší obce, byl naprosto transparentní aby nikdo v budoucnu nemohl říct, že se něco "ztratilo či zpronevěřilo", i když se to nezdá komunální volby jsou již za 2 roky a dokážu si představit, že možné pochybnosti v hospodaření školy mohou být součástí předvolebního klání, už jsem osobně zažil i horší věci, takže mne by to ani nepřekvapilo. Nejlepší prevencí před tímto je dle mého názoru naprostá transparentnost, tj. zveřejňování smluv, faktur, příjmů a výdajů. Tady jsem bohužel narazil, již několik měsíců se snažím aby tyto údaje byly zveřejňovány na webových stránkách obce, ať se každý podívá a přesvědčí, že je vše v pořádku, pokud by měl někdo nějaké pochybnosti, ať má možnost se zeptat a zodpovědné osoby mají možnost mu to vysvětlit. Naprosto jasné. Realita byla ale jako vždy trošku složitějsí. Jako zastupitel obce jsem sice, po pohrůžce že nezvednu ruku při hlasování o schválení rozpočtu svazkové školy na rok 2017, seznam příjmů a výdajů svazku dostal, chyběla mi tam ale jedna důležitá položka a tou je název příjemce. Ano, bylo mi umožněno 18.10.2016 nahlédnout do dokumentů a financí svazku, některé dokumenty si o ofotit, nicméně opět o toto mi nejde. Nechci se hrabat ve smlouvách, výběrových řízeních, fakturách a hledat jestli je něco špatně, já se znám, třeba bych něco našel a samozřejmě bych to zveřejnil, jednak na to nemám čas a za druhé nechci být ten kdo v případě nalezených pochybností by se zasloužil o to, že spadne projekt Školy. Chci pouze to, aby vše bylo veřejné. Poslední vývoj událostí byl následující, na veřejné schůzi 9.11.2016 jsem se na zveřejňování informací svazku ptal, bylo mi řečeno, že je vše odsouhlaseno, jen není dobrovolník který by dokumenty naskenoval, tak jsem se jako dobrovolník přihlásil. Když jsem se dostavil na Obec na skenování dokumentů, tak mne čekalo čestné prohlášení, ve kterém jsem se měl zavázat, že zodpovídám za zveřejněné dokumenty, což jako osoba stále svéprávná jsem samozřejmě odmítl. Připadá mi to jako taková hra kočky s myší, ano samozřejmě vše chceme zveřejňovat ale konkrétní okolnosti nám to neumožňují. Já měl k projektu školy zatím jen několik otázek týkající se kapacity, dle ůdajů demografické studie, nikoli však jejích závěrů jsou plánované 2 prvotřídy prostě málo, můj dotaz zněl jestli projekt počítá s tím, že se škola bude muset, samozřejmě pokud budou peníze rozšiřovat, odpověd byla že nikoli.


27.6.2017

Konečně mi opět asi po půl roce bojů bylo umožněno nahlédnout do podkladů svazku obcí. Jak jsem se dozvěděl, předsedovi kontrolního výboru obce Podolanka Mgr. Petru Dovolilovi pracujícím ve firmě Mott MacDonald která se zabývá právě velkými developerskými projekty, většími než Základní škola také předseda svazku Macourek nedovolil nahlédnout do podkladů svazku. Co se financování a rozhodování o záležitostech svazku týče, tak toto opět je komplikovanější. Obec Přezletice, jako další obce jsou členy svazku. V praxi to vše probíhá tak, že zastupitelstva jednotlivých obcí odsouhlasí svůj příspěvek do svazku na příští rok, u nás to bylo 2 roky po sobě více než milion Kč každý rok, a Svazek si pak s penězi z obcí dělá co chce. Dle mého názoru by to mělo být jinak, o alespoň všech velkých zakázkách, např. projekt školy asi za 7.000.000 Kč by měli odsouhlasit zastupitelstva jednotlivých Obcí,


23.7.2017

Jak bylo dohodnuto na zasedání zastupitelstva Obce, zasílám mé připomínky k zamýšlenému "zřízení práva stavby na obecním pozemku ve prospěch Svazku obcí pro stavbu Svazkové školy, z tohoto vybírám:

"Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí, se sídlem Veleňská 48, 250 73 Přezletice, IČO 03934586 je právnická osoba různá od vlastníka pozemku tj. Obce Přezletice, IČ: 00240656, i když je Obec Přezletice jedním z členů svazku, jedná se o různé právnické osoby. Vzhledem k výše uvedenému musí Obec pozamku jako vlastník pozemku postupovat jako řádný hospodář, tj. Obec nemůže bezplatně darovat Svazku pozemek v hodnotě cca. 70.000.000 Kč (při ceně 2.000 Kč/m2 za nezasíťovaný stavební pozemek). Dle stanov Svazku ze dne 25.3.2015 se výše vkladů jednotlivých členů stanový na základě počtu obyvatel jednotlivých členů, dle údaje sčítání k 1.1.2014 v poměru Obec Přezletice 44,5%, Podolanka 18% a Jenštejn 37,5%. Tj. v případě, že Obec Přezletice vloží do Svazku nemovitost v hodnotě cca. 70 mil Kč, měli by ostatní členové vložit do Svazku nemovitosti či jiný vklad např. peněžitý v hodnotě cca 87.000.000 Kč. Pokud tomu tak nebude vzniklo svazku neoprávněné obohacení na úkor Obce Přezletice, která Obec dle § 38 (6) zákona č. 128/2000 Sb. je povinna vymáhat, dále by tím obci vznikla škoda za cca. 70.000.000 Kč, za což by příslušní zastupitelé, kteří pro převod pozemku hlasovali, následně statutární orgány obce nesli trestně-právní zodpovědnost, a zároveň by to Obec nezbavovalo práva po výše uvedených škodu vymáhat a to tak, že by za ni všichni ručili společně a nerozdílně, tj. dokud by se celková škoda neuradila, dlužil by Obci každý z výše uvedených do celé nedoplacené částky. Podrobně k tématu v publikaci: Zákon o obcích (obecní zřízení) Komentář 3.vydání, Koudelka Zdeňek;Ondruš Radek;Průcha Petr, vydavatel: Linde Praha, a.s., str. 118, 120, 121 viz přílohy.

Co se samotného návrhu smlouvy o zřížení práva stavby týče, tak se ve skutečnosti jedná o smlouvu darovací, neboť Obec Přezletice se fakticky vzdává veškerých práv ke svému vlastnictví, včetně práva možnosti odstoupení od smlouvy, viz body 5.1. a 5.2. které by jako dárci při darovací smlouvě dle zákona č. 89/2012 Sb. náleželo. Obec je vlastníkem pozemku, tj. ona je ve věci smluvního vztahu v pozici "silnějšího" tj. ona si může diktovat podmínky, za jakých svůj pozemek dá k dispozici, na což myslí i stanovy Svazku..."

Bohužel se mými námitkami nikdo nezabýval a zabývat nebude, což mi bylo i sděleno.


14.8.2017

Na webu obce je vyvěšen záměr na pronájem obecního obchodu, což je naprosto logický krok, vzhledem k tomu že současný provozovatel značně omezil otvírací dobu, čímž provozování obchodu prakticky ztrácí význam. Bohužel dle § 39 (1) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) musí o záměru pronajmout nemovitost v našem případě rozhodnout zastupitelstvo obce, jako jeho nejvyšší orgán, což se ale nestalo, poslední zasedání zastupitelstva bylo 22.6.2017, tj. zveřejněný záměr je dle mého názoru neplatný, ale co si budeme dělat hlavu s nějakými zákony, že? :)


2018

Za rok nás opět čekají komunální volby do obecního zastupitelstva. Situace bude velmi zajímavá, zcela jistě se bude účastnit současné vedení Obce, beze mne.. neboť jim opravdu půjde o hodně, tj. je tam například naprosto reálné riziko, že nové vedení Obce by zažalovalo na neplatnost smlouvu o "převodu pozemku" na Svazek a chtělo uhradit Náhradu způsobené škody po hlasujících zastupitelích, jde tu o řádově desetimiliony. Asi se přihlásí minulé vedení, jedno jestli jako ODS nebo "nezávislí - béčko ODS", kteří některé hlasy mohou získat. Pak předpokládám že se mohou vynořit pár měsíců před volbami nové subjekty, možná 1-2, které bez toho aby se kdy aktivně zajímaly o fungování Obecního úřadu se budou tak jak tomu bylo např. v některých jiných obcích, snažit svést na vlně nespokojenosti se současným vedením a na tomto získat hlasy. Těžko si dokážu představit, že by lidé kteří se "probudí" chvilku před volbami svou práci dělali kvalitně a zodpovědně.. Jako pravděpodobné se mi jeví to, že se voleb bude účastnit 3-4 subjekty které si "rozdělí" hlasy voličů a pak se budou snažit uzavírat kolalice, které nebudou mít pevný základ. Bude to ještě zajímavé..


v Praze 18.8.2017

František Hucek