Lid vs. zastupitel IV.

- kontrarevoluce
Dne 13.10.2016 opoziční zastupielé tj. za ODS Ing. Vrecionová a Pavel Milota, za ODS béčko Ing. Červínová se vzdaly svých mandátů. Oficiálním důvodem měl být "megaprůser", tj. nedohledání více než 2 milionů Kč v obecní pokladně. Tím skutečným důvodem velmi pravděpodobne byla snaha o převzetí moci nad Obecním úřadem Přezletice. Před vzdáním se svých mandátů tito opoziční zastupitelé ústy Ing. Vrecionové nabídly současnému vedení, že si rády převezmou jejich funkce, tj. myšleno funkci starosty a místostarosty, aby ten "megaprůser" ony vyřešili. Když toto nevyšlo, ono by to opravdu ani žádný smysl nemělo, vzdali se svých funkcí. Co jsem se dozvěděli, tak byli kontaktování náhradní zastupitelé, aby se také vzdali svých funkcí. Tady to musím vysvětlit, dle zákona č. 128/2000 Sb. tj. Zákona o Obcích, pokud klesne počet členů zastupitelstva o více než polovinu, popř. pod 5, funguje obec v "nouzovém režimu" tj. např. není možné odsouhlasit nové smlouvy, tj. např. schválení rozpočtu svazkové školy, a je třeba vyhlásit nové komunální volby. Dle mého osobního názoru bylo skutečným důvodem "kontrarevoluce" dostat se k vedení projektu Svazkové školy s odhadovaným rozpočtem cca 200 mil Kč. Pokud by kontrarevoluce měla uspět, tj. zastupitelstvo obce by odhlasovalo odstoupení starosty, místostarosty a předsedy finančního výboru, potřebovalo by získat např. můj hlas. Mne ale nikdo nekontaktoval, asi proto že věděl, jak by to dopadlo :) Dále by tato kontrarevoluce měla smysl, pokud by se podařilo přesvědčit všechny zvolené náhrádníky, aby se vzdaly svých funkcí, což se ale opět nestalo, dle mých informací nejen že se nepodařilo všechny přesvědčit, ale ani nebyli všichni kontaktováni. Stačilo jen aby jeden z náhradníků se své funkce zastupitele nevzdal a zastupitelstvo bylo funkční, nakonce se podařilo získat 2 zastupitele. Osobne se přiznám, že nechápu lidi kteří kandidovali na funkci zastupitele, byly nějakými hlasy zvoleni, i když jen na místě náhradníka, proč když konečně mají možnost svou funkci vykonávat, tj. zastupovat nejen občany obce, kteří je zvolili, tuto funkci odmítnou. Co mi v zákonu o volbách do obcí a krajů chybí, je paragraf který by jednou zvoleným zastupitelům po zřeknutí se své funkce doživotně zakázal na tuto funkci kandidovat.

- megaprůser
Záminkou kontrarevoluce byl "megaprůser", což je zjištění že v obecní kase chybí cca 2,5 mil Kč. Byl jsem požádán abych název megaprůser nepoužíval, že není vhodný, je sice pravda že správný název by měl být "2 mega průser", ale pro pojmenování současného stavu ho budu používat, neboť mne nenapadá název vhodnější. Přiznám se, že nechápu jak by se celá situace vyřešila, pokud by se vyměnilo vedení obce, pochybuji že by se někde v šuplíku našlo zapomenutých 2,5 mil Kč. S čím souhalsím, že měl odstoupit ze své funkce předseda finančního výboru, neboť bylo v jeho povinnostech kontrolovat hospodaření obce, pak by musel zjistit že někde něco chybí a že někde je něco špatně (výplaty zaměstnanců). Tady i když nerad musím souhlasit s bývalou opozicí. Co se statutárních orgánu obce týče, ti mají trestně právní zodpovědnost za hospodaření obce, tj. tady to možná ještě bude mít dohru. Byl tu trošku boj co se podání trestního oznámení týče, já jsem od počátku tvrdil, že při podezření ze spáchání trestného činu souvisejícího s podezřením ze zpronevěry obecních peněz se trestní oznámení podat musí, obecní advokát se nejen mne snažil přesvědčit, že trestní oznámení podávat nemusíme, že se nás to vlastně ani netýká. Jsem rád, že nakonec převládl názor že se trestní oznámení podat musí a že se předpokládám již podalo. Na zastupitelstvu dne 13.10.2016 jsem také pro usnesení o podání trestního oznámení nehlasoval, neboť mám za to, že to nebylo věcí rozhodnutí zastupitelstva, prostě se to podat muselo. Kdyby ho obec nepodala, mohl by ho podat kdokoli jiný, s tím že by to mohlo na Obec uvrhnout stín podezření, že se snad něco snaží krýt. Laďka měla již dříve fyzické zdravotní problémy, teď se vzhledem k výše uvedenému zcela logicky přidali i psychické, tj. je otázka jestli se s její pomocí podaří výše uvedený problém vyřešit. Já jsem navrhoval aby se Petra Zajícová stala předsedkyní finančního výboru, aby měla přístup k veškerým finančním věcem obce a mohla se pokusit danný problém vyřešit, já jsem byl ochoten stát se předsedou kontrolního výboru, který nemá přístup k financím ale měl by kontrolovat zbytek včetně finančního výboru. Ještě vysvětlím, tyto dva výbory jsou ze zákona o obcích poviné, předsedou může být jen zastupitel, nesmí jim být starosta či místostarosta. Tento můj návrh se nesetkal s úspěchem.

- svazková škola
Klukům se podařila výborná věc, tj. dát dohromady několik sousedních obcí pro projekt základní školy, na kterou ministr Babiš přislíbil dotaci 150 mil. Kč. Kdyby se to podařilo, tak by se z obce, kde není kromě dvou putyk a jednoho obchodu vůbec nic, udělat Obci se svou vlastní školou. Já se přiznám, že jsem se na projektu nijak nepodílel a jako ostatní stavební věci mne ani nijak nezajímal. Snažil jsem se, aby projekt kvůli velikosti rozpočtu těch cca. 200 mil Kč, který mnohonásobně převyšuje rozpočet nejen naší obce, byl naprosto transparentní aby nikdo v budoucnu nemohl říct, že se něco "ztratilo či zpronevěřilo", i když se to nezdá komunální volby jsou již za 2 roky a dokážu si představit, že možné pochybnosti v hospodaření školy mohou být součástí předvolebního klání, už jsem osobně zažil i horší věci, takže mne by to ani nepřekvapilo. Nejlepší prevencí před tímto je dle mého názoru naprostá transparentnost, tj. zveřejňování smluv, faktur, příjmů a výdajů. Tady jsem bohužel narazil, již několik měsíců se snažím aby tyto údaje byly zveřejňovány na webových stránkách obce, ať se každý podívá a přesvědčí, že je vše v pořádku, pokud by měl někdo nějaké pochybnosti, ať má možnost se zeptat a zodpovědné osoby mají možnost mu to vysvětlit. Naprosto jasné. Realita byla ale jako vždy trošku složitějsí. Jako zastupitel obce jsem sice, po pohrůžce že nezvednu ruku při hlasování o schválení rozpočtu svazkové školy na rok 2017, seznam příjmů a výdajů svazku dostal, chyběla mi tam ale jedna důležitá položka a tou je název příjemce. Ano, bylo mi umožněno nahlédnout do dokumentů a financí svazku, některé dokumenty si o ofotit, nicméně opět o toto mi nejde. Nechci se hrabat ve smlouvách, výběrových řízeních, fakturách a hledat jestli je něco špatně, já se znám, třeba bych něco našel a samozřejmě bych to zveřejnil, jednak na to nemám čas a za druhé nechci být ten kdo v případě nalezených pochybností by se zasloužil o to, že spadne projekt Školy. Chci pouze to, aby vše bylo veřejné. Poslední vývoj událostí byl následující, na veřejné schůzi 9.11.2016 jsem se na zveřejňování informací svazku ptal, bylo mi řečeno, že je vše odsouhlaseno, jen není dobrovolník který by dokumenty naskenoval, tak jsem se jako dobrovolník přihlásil. Když jsem se dostavil na Obec na skenování dokumentů, tak mne čekalo čestné prohlášení, ve kterém jsem se měl zavázat, že zodpovídám za zveřejněné dokumenty, což jako osoba stále svéprávná jsem samozřejmě odmítl. Připadá mi to jako taková hra kočky s myší, ano samozřejmě vše chceme zveřejňovat ale konkrétní okolnosti nám to neumožňují. Já měl k projektu školy zatím jen několik otázek týkající se kapacity, dle ůdajů demografické studie, nikoli však jejích závěrů jsou plánované 2 prvotřídy prostě málo, můj dotaz zněl jestli projekt počítá s tím, že se škola bude muset, samozřejmě pokud budou peníze rozšiřovat, odpověd byla že nikoli.

- občan K
30.9.2009 měl byt vydražen dům občana K. Do loňského roku se mi dařilo dražbu procesními obstrukcemi oddalovat, nakonec byl ale dům prodán. Dle mne v rozporu se zákonem, neboť nebyl občan K řádně v řízení zastoupen, resp. byl ale ustanoveným advokátem který byl čistě náhodou ze stejného města jako exekutor (Plzeň), navíc v době kdy nebylo v právní moci Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu povinného. Nabyvatel původem z Moldavska byl na skutečnost, že vydražený dům má právní vadu, např. obyvatele o kterém se exekutor zapomněl zmínit. Mezitím byl občan K zbaven svéprávnosti, resp. omezen např. k právním úkonům, a obec Přezletice ustanovena opatrovníkem. Z pozice opatrovníka jsme občanu K začali vyřizovat podporu v "nezaměstnanosti", kterou se nám nakonec podařilo pro něj získat, samozřejmě bez jakékoli spolupráce ze strany občana K. Ten debil (débil - španělsky "slabý") když jsem po něm chtěl aby si zašel do Vinoře ke svému lékaři, pro potrvzení o pracovní neschopnosti, které bylo podmínkou obdržení příspěvku, se přede mnou asi měsíc celkem rafinovaně skrýval. Požadované potvrzen nakonec vyřídila Laďka. Z úřadu práce přišla poté opět výzva, že potřebují potvrzení buď o zdravotním stavu občana K, či registraci na úřadu práce, aby bylo možné vyplácet dávky. Absolutně bez reakce občana K. Teď když mám práce, že nestíhám ani napsat článek do zpravodaje, píšu ho na poslední chvíli, za mnou přijde, že mu majitel vyklízí dům, abych to řešil. Jelikož jediné správné řešení bylo aby nový majitel podal žalobu na vyklizení nemovitosti z důvodu obývání bez právního důvodu, což majitel i když to věděl neudělal, podal jsem na něj trestní oznámení. Pokud tomu pitomcovi neseberou podporu, budu se snažit mu najít náhradní ubytování, jak uvádím od počátku, nechci v obci bezdomovce, ať si to bezdomovectví zaslouží, či ne, otázka je, jestli bez spolupráce občana K. toto bude vůbec možné..

- zlatý kopec
Developer projektu Zlatý Kopec, společnost Benuga v součanosti nemá platnou plánovací smlouvu s obcí Přezletice. Proběhlo jednání se zástupci developera, bohužel jsme se nikam nehnuli. Podle mne developer čeká na výsledek příštích komunálních voleb, jestli se nezmění vedení obce a jeho postoj k developerovi.

- zpravodaj
Poslední obecní zpravodaj vyšel v dubnu 2016, aktuální číslo by mělo vyjít v prosinci 2016, tj. za 8 měsíců. Opět, můj návrh na vypsání "soutěže" na nového šéfredaktora a finanční ohodnocení této funkce, aby zpravodaj mohl vycházet častěji, se nesetkal s úspěchem.

v Praze 24.11.2016
František Hucek