aktuality ze zastupitelstva obce Přezletice
František Hucek - zastupitel

"No animal must ever live in a house, or sleep in a bed, or wear clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or engage in trade."
Animal Farm by George Orwell
 
STARŠÍ ČLÁNKY

5.6.2017
 
tak jsme se dnes s kolegou s Podolanky dozvědělili, že jako zastupitelé a předsedové 
kontrolních výborů dvou Obcí ze Svazku obcí, jsme vě věci žádosti o právní názor
 na zpřístupnění informací o hospodaření svazku od advokátky jenž je pravděpodobně 
placena Svazkem našich Obcí protistranou :) a pak má člověk mít rád advokáty..
mail advokátky Obce/Svazku Mgr. Bielinové

24.11.2016
 
můj článek který v Obecním Zpravodaji nikdy nevyšel, a nevyjde.. 
Lid vs. zastupitel IV. 

11.3.2015
 
Díky neochotě opozičních zastupitelek neschválena dohoda s dlužníky obce, o postupném splácení dluhu.
Vzhledem k tomu, že jsou dluhy již promlčené, budeme muset (Obec) dluhy zažalovat 
(zbytečné náklady pro Obec) a soud rozhodne po námitce promlčení, že jsou již promlčené.. 
Videozáznam čas: 52:05

1.12.2014
 
Podepsána smlouva na odpad, o které byla vášnivá diskuze na předminulém zastupitelstvu. 
Video ze zastupitelstva prý mělo velký ohlas ve zmíněné firmě :)

27.11.2014
 
probíhá vášnivá debata ohledně zveřejňování materiálů obce na "soukromém" webu.. 

26.11.2014
 
Obec Přezletice, IČ: 0024065
tímto oznamuje svůj záměr účastnit se
“Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Aktualizace zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, 
schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 41/1 ze dne 11. 9. 2014”.
a podílet se poměrnou částí na nákladech právního zastupování advokáta JUDr. Michala Bernarda, Ph.D., 
ev.č. ČAK 14936, odhadem v částce do 10.000 Kč, kterému bude podepsána plná moc.
Výše uvedený bod bude projednáván a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 28.11.2014
 debata MČ Vinoř na téma pražský okruh 
Rozsuek o zrušení části Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
mustr plné moci
podklady k novému plánu územního rozvoje města PRAHY (125MB)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ze zasedání zastupitelstva obce Přezletice dne 28.11.2014 se omluvila celá opozice a to jsme měli spoustu věcí na které jsme se chtěli zeptat. Po vzoru Vinoře bude příští zastupitelstvo dne 19.12.2014, v roce 2015 pak budou zastupitelstva každý poslední pátek v měsíci, vždy od 18h.

asi 24.11.2014
jednání se starostou MČ PRAHA VINOŘ ohledně kapacit v ZŠ. Kapacity opravdu nebudou, už ten příští rok kdy 
budou přijaty děti z Přezletic je ohromnou zátěží pro ZŠ Vinoř. Jediným řešením je vybudování vlastní Základní Školy 
v obci Přezletice. 

19.11.2014
Obec Přezletice uzavřela dohodu o poskytování právních služeb s bojovnicí proti korupci Petrou Bielinovou 
viz: http://www.bielinova.cz/
 smlouva 

asi 17.11.2014
jednání s firmou Novák & Partner, bylo dohodnuto že původní smlouva na 1.43 mil Kč se omezí na 365.000 Kč. 
Méně jak jsme dříve plánovali to nešlo, neboť se jednalo o zaplacejí již hotové části díla, ke kterému
byla obec dle smlouvy vázána. 
 smlouva 

10.11.2014
proběhlo jednání s provozovatelem linky autobusu č. 302 ohledně snížení intervalů autobusu
 zápis z jednání

6.5.2014
e-mail 
ohledně možného konfliktu zájmů zastupitele a zároveň zaměstnance obce