-------- Forwarded Message --------

Subject:

Re: Re[2]: FW: Dotazy / žádosti o informace re: svazek obcí "Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí"

Date:

Mon, 5 Jun 2017 16:43:48 +0200

From:

Petra Bielinova <petra@bielinova.cz>

To:

Dovolil, Petr <Petr.Dovolil@mottmac.com>

CC:

František Hucek <frantisek@hucek.cz>Vážený pane Dovolile,

Vážený pane Hucku,


Vzhledem k tomu, ze se na me v této veci pred Vámi již obrátil pan Macourek, kterému jsem své stanovisko již sdělila, musim vzhledem k ustanovení 19, písm.a) zákona o advokacii odmítnout pravni pomoc protistrane, tedy Vám.


Děkuji za pochopeni.

Mgr. Petra Bielinova, advokát

mob. 605 54 34 19

petra@bielinova.cz

www.bielinova.cz


5. 6. 2017 v 15:22, Dovolil, Petr <Petr.Dovolil@mottmac.com>:

Dobrý den,

připojuji se k p. Huckovi a jen pro informaci přeposílám Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016 “Právo člena zastupitelstva obce na informace”. Stanovisko je vydáno orgánem, který je ve správní hierarchii poslední instancí v případě správního řízení žadatele, který by případně namítal porušení jeho práva na informace. Děkuji.

S pozdravem,

Petr Dovolil

zastupitel a předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce Jenštejn

From: František Hucek [mailto:frantisek@hucek.cz]
Sent: Monday, June 05, 2017 3:02 PM
To: Petra Bielinová <petra@bielinova.cz>
Cc: Dovolil, Petr <Petr.Dovolil@mottmac.com>
Subject: Fwd: Fwd: Re[2]: FW: Dotazy / žádosti o informace re: svazek obcí "Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí"


Dobrý den paní Bielinová,
jelikož jste i zmíněná v korespondenci, viz níže, obracím se na vás s prosbou o radu v následující věci:
Předseda svazku Obcí Macourek brání předsedům kontrolního výboru obcí Přezletice, tj. mně a Podolanka v přístupu k údajům ohledně hospodaření svazku a přístupu k smlouvám. Viz diskuze k problému na ZO:
https://www.youtube.com/watch?v=c90XBKxcgxg&feature=youtu.be&t=3160
za informaci co s tímto dle mého názoru protiprávního stavu můžeme dělat
s pozdravem
František Hucek,
zastupitel a předseda kontrolního výboru Obec Přezletice


-------- Forwarded Message --------

Subject:

Re[2]: FW: Dotazy / žádosti o informace re: svazek obcí "Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí"

Date:

Wed, 31 May 2017 21:12:40 +0200

From:

Macourek Jan <macourek@hacer.cz>

To:

Dovolil, Petr <Petr.Dovolil@mottmac.com>

CC:

frantisek@hucek.cz <frantisek@hucek.cz>, kastovskych@seznam.cz <kastovskych@seznam.cz>, martin.sidlak@technikapr.cz <martin.sidlak@technikapr.cz>, Dvořáková Zuzana <zuzana.dvorakova@jenstejn.cz>, Hlaváček Norbert <norbert.hlavacek@jenstejn.cz>, Monika Dragounová <starosta@podolanka.cz>, Roman Pečenka <mistostarosta@podolanka.cz>, Ruda obecní <mistostarosta@prezletice.cz>, Tomáš obecní <starosta@prezletice.cz>, Vacek Marek <marek.vacek@jenstejn.cz>Vážený pane Dovolile, vážený Františku Hucku,
Vzhledem k povaze Vámi požadovaných informací Vám odpovím takto hromadně.
Střednědobý výhled je např. zde: http://www.prezletice.cz/zobraz/urednideska/1075/
 Jinak ho má k dispozici každá obec, jelikož dokumenty rozesílám datovou schránkou všem členským obcím.
Studie proveditelnosti je živý dokument, na kterém je průběžně pracováno a je doplňován. Finální verze bude k dispozici před podáním žádosti o dotaci na výstavbu školy.
Poslední podněty spolu úzce souvisí.
Svazek má velice omezený přísun financí. Veškeré příjmy jsou odkázány pouze na schválené příjmy z rozpočtu členských obcí. Většinu agendy vykonávám ve svém volném čase. Věřte, že bych byl velmi rád, pokud bych měl k ruce na plný úvazek pracovní sílu, která by se mohla zabývat vyřizováním různých administrativních úkonů, mohl si najmout placenou auditorskou, právní a a jinou poradenskou firmu. Na to mi logicky žádná ze členských obcí peníze z rozpočtu nedá.
Prozatím tedy nechám posouzení hospodaření svazku na krajské kontrole.
Nikomu neodpírám možnost se seznámením se s hospodařením svazku a smlouvami, jak však výše uvádím, svazek nemá na obdobnou agendu volné kapacity.
Vám oběma jsem nabídl a stále nabízím možnost si smlouvy a další vyžádané podklady ve Vašem vlastním čase na místě vybrat, okopírovat a poté opatřit ochrannými prvky (začerněním) dle zákona. V tom případě vezmete na sebe plnou zodpovědnost s dalším nakládáním v souvislosti se zákonem.
Oba jste zastupitelé členských obcí, tak by takové břímě a zodpovědnost neměla být pro Vás problém. Pane Dovolile, koneckonců se o své funkci zastupitele v souvislosti s agendou svazku zmiňujete.
O právní názor požádám Mgr. Petru Bielinovou, která je v této problematice erudovaná.
Rád využiji Vaší pomoc, ale také osobní zodpovědnost.--
S pozdravem,
Macourek Jan
Kaštanová 345
250 73 Přezletice
Tel:602310391
mailto:macourek@hacer.czDobrý den, pane Macourku,

děkuji za odpovědi. Vaše odpovědi probereme na nejbližším jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Jenštejn, na které Vás rádi přivítáme.

Jen pár postřehů nyní níže:

1.      Žádný střednědobý výhled jsem nikde na stránkách školy nenašel, viz http://www.prezletice.cz/skola/ . Prosím o jeho zaslání.

2.      Prosím o zaslání poslední verzi studie proveditelnosti na ZŠ. Kolega Hulík ji má, ale nebyl si jistý, jestli je to poslední verze. V pondělí ji ukazoval na finančním výboru zastupitelstva obce.

3.      Prosím zvažte svůj postup ohledně podmínek uvolnění smluv uzavřených svazkem. Tyto smlouvy o veřejné zakázky jsou samozřejmě veřejné a bez jakýchkoliv podmínek (s výjimkou osobních údajů), viz http://www.bezkorupce.cz/nase-temata/pravo-na-informace/#vybrana_judikatura. Představa, že obec dává peníze do svazku a zastupitelé či členové kontrolního či finančního výboru nemají bezúplatně přístup k uzavřeným smlouvám je úplně zcestná. Jinak nemohou plnit svoji funkci. Mají to vědět i občané, pokud požádají o příslušné informace (tam je nastavena úplatnost), a několikrát se k tomu vyjádřily i soudy ČR.


Ve všech případech mi stačí scan.

Velmi bych uvítal také případné vyjádření auditora svazku, jestli postup, kdy sněm schválil přijetí závazků, aniž by měl udělen členskými obcemi předchozí souhlas s mimořádnými příspěvky, je v souladu s rozpočtovými pravidly ČR a pravidly fungování svazku (stanovy atd.), tj. jestli může sněm schválit a předseda svazku uzavřít smluvní závazky, aniž by na jejich plnění měl dostatečné předchozí krytí udělené zastupitelstvy členských obcí. Pokud je někde chyba, je třeba vyřešit záležitost včas a chyby dále neopakovat. Chyby se stávají. Podle mě ale nesmíme z chyb udělat tradici. Jinak nám z toho vznikne chaos.

Děkuji za pochopení.


Petr Dovolil
zastupitel obce jenštejn, předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce Jenštejn

From: Macourek Jan [mailto:macourek@hacer.cz]
Sent: Tuesday, May 30, 2017 6:18 PM
To: Dovolil, Petr <Petr.Dovolil@mottmac.com>
Cc: Hlaváček Norbert <norbert.hlavacek@jenstejn.cz>; Dvořáková Zuzana <zuzana.dvorakova@jenstejn.cz>; Vacek Marek <marek.vacek@jenstejn.cz>
Subject: Re: FW: Dotazy / žádosti o informace re: svazek obcí "Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí"

Vážený pane Dovolile,
níže Vám zasílám odpověďi na Váš rozsáhlý podnět.

1. Dopad do rozpočtu obce na rok 2017
1.1 Jaký finanční podíl (částky v Kč) bude mít obec na krytí závazků svazku z přijatých usneseních pod body 6, 8, 9 a 10 v rozpočtu na tento rok? Jan Macourek: 6- součástí rozpočtu, 8- proběhne VŘ, o zadání bude teprve rozhodnuto, v r. 2017 bude třeba 100t. Kč, zbytek splatný v r. 2018- bude součástí rozpočtu 2018. 9- v roce 2017 bude třeba 19t + DPH, zbylé se týká budoucích let a bude zahrnuto do budoucích rozpočtů. 10- 50%bude třeba zaplatit v r. 2017. Celkem se momentálně jedná o navýšení v r. 2017 o 384t. Kč. Tato částka bude řešena rozp. opatřením a navýšením vkladu obcí dle poměru obyvatel ke konci roku 2017.
1.2 Kdy byla na tyto závazky přijata příslušná usnesení zastupitelstva obce ve formě rozpočtového opatření a na jaké částky?- Jan Macourek: zatím v rámci obcí nebyla viz 1.1., v současné době to není potřeba, neznáme přesnou částku.

2. Dopad do rozpočtu obce na další roky
2.1 Jaký finanční podíl bude mít obec na krytí závazků svazku z přijatých usneseních pod body 6, 8, 9 a 10 v rozpočtu na další roky? Jan Macourek: viz bod 1.1. část bude v budoucích letech kryta dle RUD.

3. Rozpočet svazku
3.1 Jak byl opraven rozpočet svazku na rok 2017 v závislosti na usneseních sněmu svazku přijatých dne 3.4. 2017? Na sněmu žádné rozpočtové opatření přijato nebylo.- Jan Macourek: nebylo, až budeme znát přesné číslo bude přijato rozpočtové opatření.

4. Rozpočet svazkové ZŠ Panská pole (Přezletice)
4.1 Jaký je současný rozpočet projektu svazkové ZŠ v Přezleticích (Panská pole), a to nejen ve stavební části, ale i včetně souvisejících výdajů, včetně nákladů konzultačních služeb (dotace, výběrová řízení atd.), inženýrských a architektonických služeb (už se soutěží i zpracování interiéru), jiné náklady?- Jan Macourek: pro rok 2017 je řešeno v rámci rozpočtu. Pro další roky bude závislé na čerpání dotace a dle vyvěšeného střednědobého výhledu.
4.2 Jaký je předpokládaný podíl obce na nákladech podle bodu 4.1 výše?- Jan Macourek: dle počtu obyvatel viz bod 1.1. a dle vyvěšeného střednědobého výhledu.
4.3 Jaké budou ostatní předpokládané příspěvky Jenštejna na provoz svazkové školy ZŠ v Přezleticích (Panská pole) do roku 2022?- Jan Macourek: nyní nelze určit, bude známo po přidělení dotace, dále viz dle vyvěšeného střednědobého výhledu, v návaznosti na případné změny RUD či jiných zákonů atd.. ty neumíme předpovídat.
4.3 Jaký je předpokládaný harmonogram realizace projektu svazkové ZŠ Přezletice (Panská pole) do finálního zprovoznění?- Jan Macourek: 2017- soutěž na dodavatele, 2018/2019 I etapa, II etapa plynule naváže.

5. Smlouvy svazku (scany)
5.1 Prosím o dodání uzavřené nájemní smlouvy pod bodem 6 usnesení- Jan Macourek: smlouva může být přístupná po předchozím objednání k nahlédnutí. Pořízení kopie, skenu, ofocení smlouvy podmiňuji podepsáním dokumentu o převzetí zodpovědnosti v souvislosti s případným zveřejněním. Související práce si zajistí p. Dovolil na vlastní náklady.
5.2 Prosím o dodání uzavřené smluvní dokumentace, včetně všech dodatků, uzavřených se společností Architektonická kancelář Kolpron s.r.o. od začátku smluvního vztahu (schválené pod body 4 a 5 usnesení). Jan Macourek: viz. bod 5.1.
5.3 Prosím o dodání uzavřené smluvní dokumentace, včetně všech dodatků, uzavřených se společností Witero, s.r.o. od začátku smluvního vztahu (schválené pod bodem 5 usnesení). Jan Macourek: viz. bod 5.1.

6. Změna činnosti svazku a zajištění povinnosti v rámci školského obvodu
Předmět činnosti svazku byl definován ve stanovách svazku přijatých na zastupitelstvech zakládajících členů takto: “Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce jeho členů v oblasti školství, tedy při výstavbě a provozu nové budovy základní devítileté školy a následnému zajišťování výchovy, vzdělávání a školských služeb. Tato spolupráce se uskuteční zejména vytvořením školské právnické osoby, která bude vykonávat činnost základní devítileté školy a zařízení školního stravování.”
6.1 Kdy zastupitelstvo Jenštejna rozhodlo o tom, že se “nejdříve bude zajišťovat výchova, vzdělávání a školské služby” a až potom se postaví vlastní budova škola, tj. kdy byla odsouhlasena změna stanov svazku? Jan Macourek: Rozhodnuto nebylo, není důvod. Činnost svazku je dle znění stanov.
6.2 Kdy sněm svazku schválil, že svazek začne provozovat ZŠ již pro školní rok 2017/2018?- Jan Macourek: viz veřejně přístupné zápisy
6.3 Jakým způsobem má svazek zajištěno riziko, že budova svazkové školy ZŠ nebude vybudována a vyprší nájemní smlouvy dle bodu 6 usnesení, respektive nebude, kam umístit v Brandýse či jinde školáky v dalších nastupujících ročnících?- Jan Macourek: riziko není svazkem kryto, v takovém případě určí školu stř. kraj. tak jako by tomu bylo, pokud by jednotlivé obce svazku neměli/nemohli postavit školu.

Chtěl bych svolat kontrolní výbor a jedním z bodů bych chtěl navrhnout s ohledem na velikost projektu svazkové školy i téma fungování svazku.  Jan Macourek: Pokud takové jednání proběhne, prosím o účast coby host, předseda svazku Pokud budu mít čas, rád přijdu.
Samozřejmě je možné, abyste navštěvoval kterékoliv zasedání sněmu delegátů, kde se vše okolo fungování, výhledu a financování svazku projednává. Většina otázek Vám pak bude jasná a vzájemně si ušetříme čas.

--
S pozdravem,
Macourek Jan
Předseda svazku obcí
Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn- svazek obcí
Veleňská 48
250 73 Přezletice
IČ:03934586
Tel:602310391
mailto:macourek@hacer.cz


Dobrý den, pane Macourku,

byl jsem kompletně odkázán na níže uvedené otázky na Vás. Prosím tímto zdvořile o jejich zodpovězení.

Děkuji za pozornost věnovanou této záležitosti.

S pozdravem,


Petr Dovolil
zastupitel a předseda kontrolního výboru

From: Hlaváček Norbert [mailto:norbert.hlavacek@jenstejn.cz]
Sent: Wednesday, May 10, 2017 1:09 PM
To: Dovolil Petr <petr.dovolil@jenstejn.cz>
Cc: Dvořáková Zuzana <zuzana.dvorakova@jenstejn.cz>; Vacek Marek <marek.vacek@jenstejn.cz>
Subject: RE: Dotazy / žádosti o informace re: svazek obcí "Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí"

Ahoj, pan Macourek odpoví na všechny dotazy. Jako předseda svazku zná celkové náklady svazku, ale i náklady (dle stanov) na jednotlivé obce. A zná i okolnosti k těm ostatním bodům a já jeho vyjádření pak zkontroluji a potvrdím či upravím.

Pěkný den

Norbert Hlaváček
starosta obce Jenštejn
9.května 60, Jenštejn, 250 73
+420 606 656 639
e-mail:
starosta@jenstejn.com

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou Obcí Jenštejn uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek Obce Jenštejn, a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem.


From: Dovolil, Petr [mailto:Petr.Dovolil@mottmac.com]
Sent: Wednesday, May 10, 2017 1:03 PM
To: Hlaváček Norbert <norbert.hlavacek@jenstejn.cz>
Cc: Dvořáková Zuzana <zuzana.dvorakova@jenstejn.cz>; Vacek Marek <marek.vacek@jenstejn.cz>
Subject: RE: Dotazy / žádosti o informace re: svazek obcí "Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí"

Dobrý den,

Prosím tedy alespoň o dodání odpovědí na otázky 1.1, 1.2, 2.1  a 6.1, na které pan Macourek z povahy odpovědět nemůže.

Se zbytkem s obrátím na pana Macourka.

Děkuji,

Petr Dovolil

From: Hlaváček Norbert [mailto:norbert.hlavacek@jenstejn.cz]
Sent: Wednesday, May 10, 2017 12:45 PM
To: Dovolil Petr <petr.dovolil@jenstejn.cz>
Cc: Dvořáková Zuzana <zuzana.dvorakova@jenstejn.cz>; Vacek Marek <marek.vacek@jenstejn.cz>
Subject: RE: Dotazy / žádosti o informace re: svazek obcí "Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí"

Ahoj Petře,

v této záležitosti se obrať na předsedu svazku obcí pana Macourka, jistě odpovědi formuluje mnohem lépe, jelikož má k tomu více informací. Je řádně zvoleným předsedou svazku.

S pozdravem

Norbert Hlaváček
starosta obce Jenštejn
9.května 60, Jenštejn, 250 73
+420 606 656 639
e-mail:
starosta@jenstejn.com

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou Obcí Jenštejn uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek Obce Jenštejn, a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem.


From: Dovolil, Petr [mailto:Petr.Dovolil@mottmac.com]
Sent: Thursday, May 4, 2017 5:55 PM
To: Hlaváček Norbert <norbert.hlavacek@jenstejn.cz>
Cc: Dvořáková Zuzana <zuzana.dvorakova@jenstejn.cz>; Vacek Marek <marek.vacek@jenstejn.cz>
Subject: Dotazy / žádosti o informace re: svazek obcí "Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí"

Dobrý den,

se zájmem jsem si přečetl přiložený záznam ze sněmu svazku zed ne  3. 4. 2017 (viz příloha)

Chtěl bych se zeptat na následující otázky / požádat o následující dokumenty


1.      Dopad do rozpočtu obce na rok 2017
1.      Jaký finanční podíl (částky v Kč) bude mít obec na krytí závazků svazku z přijatých usneseních pod body  6, 8, 9 a 10 v rozpočtu na tento rok?
2.      Kdy byla na tyto závazky přijata příslušná usnesení zastupitelstva obce ve formě rozpočtového opatření a na jaké částky?


1.      Dopad do rozpočtu obce na další roky
            2.1  Jaký finanční podíl bude mít obec na krytí závazků svazku z přijatých usneseních pod body  6, 8, 9 a 10 v rozpočtu na další roky?


1.      Rozpočet svazku
1.      Jak byl opraven rozpočet svazku na rok 2017 v závislosti na usneseních sněmu svazku přijatých dne 3.4. 2017? Na sněmu žádné rozpočtové opatření přijato nebylo.


1.      Rozpočet svazkové ZŠ Panská pole (Přezletice)
4.1 Jaký je současný rozpočet projektu svazkové ZŠ v Přezleticích (Panská pole), a to nejen ve stavební části, ale i včetně souvisejících výdajů, včetně nákladů konzultačních služeb (dotace, výběrová řízení atd.), inženýrských a architektonických služeb (už se soutěží i zpracování interiéru), jiné náklady?
4.2  Jaký je předpokládaný podíl obce na nákladech podle bodu 4.1 výše?
4.3  Jaké budou ostatní předpokládané příspěvky Jenštejna na provoz svazkové školy ZŠ v Přezleticích (Panská pole) do roku 2022?
4.3  Jaký je předpokládaný harmonogram realizace projektu svazkové ZŠ Přezletice (Panská pole) do finálního zprovoznění?


1.      Smlouvy svazku (scany)
1.      Prosím o dodání uzavřené nájemní smlouvy pod bodem 6 usnesení
2.      Prosím o dodání uzavřené smluvní dokumentace, včetně všech dodatků, uzavřených se společností Architektonická kancelář Kolpron s.r.o. od začátku smluvního vztahu (schválené pod body 4 a 5 usnesení).
3.      Prosím o dodání uzavřené smluvní dokumentace, včetně všech dodatků, uzavřených se společností Witero, s.r.o. od začátku smluvního vztahu (schválené pod bodem 5 usnesení).


1.      Změna činnosti svazku a zajištění povinnosti v rámci školského obvodu
Předmět činnosti svazku byl definován ve stanovách svazku přijatých na zastupitelstvech zakládajících členů takto: “Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce jeho členů v oblasti školství, tedy při výstavbě a provozu nové budovy základní devítileté školy a následnému zajišťování výchovy, vzdělávání a školských služeb. Tato spolupráce se uskuteční zejména vytvořením školské právnické osoby, která bude vykonávat činnost základní devítileté školy a zařízení školního stravování.”
6.1  Kdy zastupitelstvo Jenštejna rozhodlo o tom, že se “nejdříve bude zajišťovat výchova, vzdělávání a školské služby” a až potom se postaví vlastní budova škola, tj. kdy byla odsouhlasena změna stanov svazku?
6.2 Kdy sněm svazku schválil, že svazek začne provozovat ZŠ již pro školní rok 2017/2018?
6.3  Jakým způsobem má svazek zajištěno riziko, že budova svazkové školy ZŠ nebude vybudována a vyprší nájemní smlouvy dle bodu 6 usnesení, respektive nebude, kam umístit v Brandýse či jinde školáky v dalších nastupujících ročnících?

Chtěl bych svolat kontrolní výbor a jedním z bodů bych chtěl navrhnout s ohledem na velikost projektu svazkové školy i téma fungování svazku.

Děkuji za pozornost věnovanou této záležitosti.  

Přeji hezký den,


Petr Dovolil
zastupitel / předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce Jenštejn

<Stanovisko_ODK-1_2016.pdf>