Zasedání zastupitelstva 21.12.2011

zvukový záznam z jednání(17 MB, wma)

čas: 45:19 min - cena vodného a stočného na rok 2012 
				(jsou stejné ceny bez dph jako v roce 2011)Předmět:  	RE: [Fwd: RE: Přezletice]
Od:  	"ing. Ivo Kokrment, VRV a.s." 
Datum:  	12 Prosinec 2011, 9:34
Komu:  	Frantisek Hucek
Kopie:  	"'Mistostarosta Prezletice'" 
Dobrý den,

Byl jsem pověřen pí. místostarostkou o zodpovězení Vašeho dotazu.

Nový provozovatel byl vybrán v koncesním řízení podle úrovně provozních
nákladů, které může ovlivnit. Jedná se o kompletní provozní náklady dle
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kromě nájemného a ceny vody převzaté a předané.
Vzhledem k tomu, že poslední dvě uvedené položky provozních nákladů nejsou
ještě zcela přesně stanovené, není přesně známá ani cena.

S pozdravem,

Ing. Ivo Kokrment
VRV a.s. | Divize 01
+420 257 110 310 | +420 605 266 184
mailto:kokrment@vrv.cz | http://www.vrv.cz Předmět:  	RE: [Fwd: RE: Přezletice]
Od:  	"Mistostarosta Prezletice" 
Datum:  	9 Prosinec 2011, 10:28
Komu:  	"'Frantisek Hucek'" 

Dobrý den,
Koncesní výběrové řízení je proto koncesní, aby soutěž probíhala podle
předem daných pravidel, které následně výherce musí dodržovat. Výběrové
řízení pro nás zpracovávalo VRV, které jsem požádala o odpověď na Váš dotaz
a přeposlala jim Váš mail.
S pozdravem

Ing. Ludmila Červínová
Místostarostka obce Přezletice
Veleňská 48
Přezletice 250 73
Tel. 286853333
Mob. 724190211


-----Original Message-----
From: Frantisek Hucek 
Sent: Thursday, December 08, 2011 10:41 AM
To: mistostarosta@prezletice.cz
Cc: obec.prezletice@prezletice.cz
Subject: [Fwd: RE: Přezletice]

Dobrý den paní místostarostko,
prosím o sdělení informace, jak mohla kterákoli firma vyhrát jakékoli
koncesní řízení za situace kdy nebyly známy a dány ceny služeb jichž se toto
řízení týká, viz níže.
Za informaci děkuji a jsem s pozdravem
František Hucek
Přezleťáci o.s.

----------------------------- Původní zpráva -----------------------------
Předmět: RE: Přezletice
Od:   Křiváčková Petra 
Datum:  8 Prosinec 2011, 8:53
Komu:  "'Frantisek Hucek'" 
--------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, bohužel Vám tuto informaci nemohu napsat, poněvadž jí zatím sama
nevím. O ceně bude Vaše obec s naší společností jednat 16.12.2011. Více
informací Vám asi dá paní místostarostka Červínová. Děkuji

____________________________________________________________________________
_______
S pozdravem

Křiváčková Petra
Referentka zákaznického centra
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Černoleská 1600
256 13 Benešov u Prahy

Tel.:    317 723 371
Mobil:  724 431 961
Fax:    317 728 558
www.vhs-sro.cz

-----Original Message-----
From: Frantisek Hucek 
Sent: Wednesday, December 07, 2011 4:16 PM
To: krivackova@vhs-sro.cz
Subject: Přezletice

Dobrý den,
prosímo o informaci o ceně vodného a stočného pro obec Přezletice.
Za informaci děkuji a jsem s pozdravem
František Hucek