Proč jsme založili občanské sdružení
(z pohledu jednotlivých zakládajících členů)

O činnost obecního úřadu se přiznám, že jsem se nikdy moc nezajímal. Když sem něco
potřeboval vědět, zeptal jsem se bývalého starosty a pak
místostarosty Rudy Novotného. Měl sem za to, že úřad vždy fungoval. 

 Když se vypsal "záměr" na nového provozovatele restaurace Na Statku, jež
se nachází v prostorách patřících obci, oslovil sem své známé, kteří o provozování
restaurace a obchodu měli zájem. Šlo mi o to, mít možnost si v létě v klidu skočit
na jednou na zahrádku, která u předmětné restaurace prostě nemá chybu. Známí se
přihlásili, bohužel nevyhráli. To, že
provozovatelem byl vybrán člověk, kvůli jehož "náladám" jsem do
restaurace Na Statku přestal chodit se přiznám že mne celkem zklamalo, navíc za
situace kdy výherce byl jaksi předem znám, tj. v obci se o tom mluvilo již před
zahájením řízení. Začal jsem se zajímat o to, na základě jakých kriterií byl nový
nájemce vybrán. Na mé e-mailové dotazy mi bylo z Obecního úřadu odpovězeno, že bylo
vše dle zákona a že mne to vlastně nemusí zajímat. Tak jsem podal oficiální žádost o
informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím, po urgencích mi bylo
potvrzení mé žádosti potvrzeno a po 30 dnech, což je lhůta na odpověď, se nedělo
nic. Jelikož o správním právu nevím vůbec nic, tak jsem si opatřil "Zákon o obcích s
komentářem, Linde 2004" abych věděl, jak to vlastně je s
poskytováním informací občanům, jak je to s nakládáním s obecním majetkem atd.
Dočetl jsem se například, že obec nemusí pronajmout svůj majetek nejvyšší nabídce,
jestliže je tu jiná nabídka výhodnější pro občany, nicméně aby se předešlo možnost
podezření z klientelismu či korupce, musí toto rozhodnutí odůvodnit. Obecní úřad,
resp. zastupitelstvo toto své rozhnodutí neodůvodnilo nija, ani špatně.
 Vzhledem k tomu, že "spokojenost" s fungováním současného zastupitelstva
je v obci nízká, dokonce má obecní úřad nelichotivou přezdívku, po přeložení do
spisovné češtiny "hrad ženského pohlaví". A i vzhledem na výše uvedené slovo dalo
slovo a s klukama v hospodě jsme dospěli k názoru, že je třeba už přestat jen si
stěžovat v hospodě a je třeba začít něco dělat, k čemuž je třeba nějaká
instituciolizovaná forma, tj. nejlépe občanské sdružení. Dali se dohromady stanovy,
ty se ověřeně podepsali a vše šlo na registraci na Ministerstvo vnitra. 
 Kvůli získání zatím zapýraných informací o "záměru" na restauraci jsme se
rozhodli navštívit zasedání zastupitelstva, což jsme předem nahlásili, včetně návrhu
bodů programu. 
 Den před zastupitelstvem byli obecním úřadem osloveni zástupci hasičů, s
tím že se budou muset z budovy hasičárny vystěhovat, což bylo jednak naprosto
nečekané a zároveň naprosto nesmyslné. 
 Na zastupitelsto jsem šel já a Tomáš Říha, probíralo se kromě jiných
témat téma hasiči a restaurace, já se přiznám že jsem průběhem zasedání
zastupitelstva a jeho výsledkem byl zklamán. Jak jsem četl v "chytré knížce" je
možné pořizovat ze zasedání zvukový záznam, tak jsme takový záznam také pořídili.
Tento si kdo chce může v současnosti přehrát na našem webu. 
 Když jsme u kelíšku probírali možné důvody snahy o faktické znemožnění
řádného fungování hasičů, na což nebyly a nejsou žádné logické důvody, navíc se
zaměstnanců "technických služeb" o údajném stěhování techniky z budovy u křenů do
hasičárny nikdo nevěděl, rozhodli jsme se pro jednak zprovoznění webových stránek,
dále pro sepsání petice za zachování dobrovolných hasičů. Jak se řeklo, tak se
udělalo, narychlo se sepsala petice, která se roznesla do velké části poštovních
schránek v obci. Nutno dodat že s velkým ohlasem.
 Týden po zastupitelstvu se sešel Tomáš Říha s člověkem od hasičů z kraje se
starostkou, kde o tématu jednali. Večer Tomášovi volala přímo starostka s tím že by
se měli sejít a vše ke spokojenosti obou stran vyřešit. Přestalo se v roznášení
petic, neboť jsem to za danné situace považovali za zbytečné. Dnes by se mělo
rozhodnout, tak uvidíme, pevně doufám, že to pro hasiče a pro nás občany Přezletic
dopadne dobře. 
 Ještě se vrátím k "záměru" na provozovatele restaurace, dle studia veřejně
dostupných podkladů jsem zjistil, že vybrání nájemce bylo schváleno na "mimořádném"
zasedání zastupitelstva, přičemž zákon o obcích (opakuji, co se správního práva
týče, jsem laik) nic takového nezná (aspoň já jsem nic takového nenašel) tj. je
pouze řádné zasedání zastupitelstva a to musí být oznámeno na úřední desce 7 dní
před jeho konáním. Pak ještě existuje zasedání zastupitelstva v době ohrožení
(války, povodně atd.) ta jsou jen 2 dny na zveřejnění. Nicméně toto "mimořádné"
zasedání zastupitelstva vyvěšeno na úřední desce nebylo, když jsem se na toto
zeptal na posledním řádném, oznámeném a veřejném zasedání zastupitelstva, bylo mi
sděleno, že je všechno v pořádku. Dle mého názoru nebylo toto "mimořádné" zasedání
zastupitelstva svoláno dle zákona, tudíž je neplatné a veškeré právní úkony vzniklé
z neplatného právního úkonu jsou neplatné také.. tudíž i současný pronájem
restaurace. Když mi s nechutí byla na posledním zastupitelstvu předána kopie
vítězného záměru, zjistili jsme že záměr opět v rozporu s požadavkem obce
neobsahoval vše co měl, jednak chybělo IČO, výpisem z registru živnostenských
oprávnění bylo zjištěno, že ani záměr IČO obsahovat nemohl neboť má datum 12.10. a
živnosťák 26.10. dále nesouhlasí ani bydliště zájemce, neboť je uvedeno jiné (asi
faktické) na záměru a (asi trvalé) na živnostenském listu. Zákon o obcích je
specifickým zákonem, a není zas tak jednoduché se v něm orientovat (aspoň pro mne)
nicméně bych očekával, že profesionální komunální politici, kteří navíc tutu práce
nedělají první rok, aspoň ty procesní pravidla budou mít v malíčku, jestli nemají,
tak aspoň když je někdo upozorní na pochybení, že se budou snažit ho napravit.
Postoj "všechno je v pořádku, my se s váma vůbec nebudeme bavit" není ale vůbec v
pořádku. 
 A tím se vlastně dostávám k tomu proč toto pojenání píšu, proč naše občanské
sdružení vzniklo, tak proč to vzniklo a jak to vlastně bylo, to už jsem napsal. Co
sledujeme, jak to řekl Tomáš Říha na zastupitelstvu, nejde nám o to být z podstaty
opozicí obecnímu úřadu. Nám jde o to, aby Obecní úřad fungoval tak jak má, aby
komunikoval se svými občany, aby to nebylo "my na hradě a oni v podhradí" jak se mi
zdá je to v součanosti. Psal jsem několik e-mailových dotazů týkajících se věcí v
obci, domlouval si s týdením předstihem návštěvy obecního úřadu a to v úředních
dnech a hodinách, na mé dotazy jsem věcnou odpověd nedostal (na požádání komunikaci
rád zveřejním) návštěva mi byla z "technických a provozních" důvodu přesunuta na
3.1.2011. Takto si "fungování" obecního úřadu, tj. zvolených zastupitelů občanů
opravdu nepředstavuji. Tj. jde nám o to, a teď nemluvím/nepíšu jen za sebe, aby
Obecní úřad fungoval tak jak má a v zájmu občanů Přezletic. Proto potřebujeme vaši
podporu, to je vás přezleťáků (jak je důležitá se ukázalo při podepisování petice
za hasiče), potřebujeme znát vaše názory, abysme např. i přes snahu udělat něco pro
obec v přehnané iniciativě něco neposrali. Klasickým případem je teď kauza záměru
restaurace, do kterého by se na jednu stranu mělo šít už jen z principu, neboť
jestli projde takováto věc, kde vlastně o nic nejde, s takto závažnými pochybeními,
jak to bude s dalšími daleko důležitějšími věcmi. Doteď jsem např. neobdžel kopie
smluv o právním poradenství (vyúčtován cca. 1 mil Kč za poslední 4 roky) a jak jsem
se dozvěděl z úst místostarostky na posledním zasedání zastupitelstva, konzultovali
to s právníkem a žádné informace mi prý poskytovat nemusí, tak takovéhoto právníka
bych okamžitě nechal vyhodit z advokátní komory a ne mu z obecního vyplácel
statisíce. Pak je tu např. nový provozovatel vody a kanalizace, kdy sice v jakémsi
"koncesním řízení" (doposud nevím co to je a nikdo zodpovědný mi to zatím
nevysvětlil) vyhrála ta nejlepší nabídka a firma, bohužel bez znalosti konkrétní
ceny za vodné a stočné, což se přiznám že mi jako obyčejnému klukovi z vesnice
hlava nebere.
 Za ty poslední dva týdny, i když jsme toho vlastně moc neudělali, si myslím že jsme
dokázali že občanské sdružení Přezleťáci s podporou přezleťáků dokáže významnou
měrou ovlivňovat dění v obci, ve prospěch jejich občanů.. 

František Hucek, nar. 1972
V Přezleticích 12.12.2011

P.S. 
První ohlas co jsem dostal na petici byl "máš tam hrubky", ano za toto se omlouvám,
rád si poslechnu audioknihu v angličtině, španělstině, němčině ci ruštině, ale ta
česká gramatika mi opravdu nejde, to jen pro vysvětlení abych nebyl za úplného
pitomce :)

P.S.2
Ano, chystáme se kandidovat v příštích komunálních volbách, nikdo z nás se do toho
nijak nehrne, ale když už jsme řekli A, budeme muset pokračovat k B, a být v
zastupitelstvu obce je opravdu nejúčinější způsob, jak dění v obci ovlivnit