12.11.2011 proběhlo jednání Tomáše Říhy se starostkou obce Přezletice, k plné spokojenosti hasičů. (detaily budou následovat)
7.12.2011 proběhlo jednání na Obecním úřadě Přezletice ohledně fungování hasičů. V pondělí 12.12.2011 je Tomáš Říha pozván ke starostce aby byl "problém" hasičů ke spokojenosti všech vyřešen.

Petice ke stažení (pdf)


V současnosti probíhá vhazování petic do poštovních schránek. Vyplněné petice prosíme zaslat/doručit na adresu sídla sdružení. Tyto následovně petiční výbor podepíše a odevzdá na Obecním úřadě Přezletice..

Zasedání zastupitelstva 29.11.2011

zvukový záznam z jednání(14,2 MB, formát wma)

 čas: 1:25:00 hod - Kauza hasiči 
 1:29:30 Starostka: "dobře, to je vaše, moment, moment, moment, ale my
 naco potřebujeme cisternový auto, kdy my sme ho používali, na co ho 
 potřebujeme? 
 Místostarostka: "já nevim, já nejsem hasič"
 Tomáš Říha: "jako ve chvíli kdy prostě se obec rozhodne, že to auto
 prodá, tak tady prostě jako hasiči budou chodit pěšky a budeme si 
 ty nosit věci na zádech"
 Starostka: "ale podívejte se, já jako přemejšlim vo tom, kdy sme mi 
 jako za poslední dobu ty hasiče, nebo nebo ty, kdy nám jako ty obci
 pomohli, vždycky sme museli volat nějakou externí firmu jo, když hoří
 tak vůbec nemůžete, to musíte volat státní hasiče, nebo jak s jmenujou..

Výjezdy hasičů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
napsali o hasičích: běsnící živly

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Komu: Obecnímu úřadu Přezletice,  IČ: 00240656

My, níže podepsaní občané obce Přezletice, vzhledem ke snahám zastipitelstva (od 28.11.2011) o faktické znemožnění řádného fungování hasičského sboru, prostřednictvím této petice žádáme, aby Obecní úřad obce Přezletice, respektive jeho představitelé tj. zastupitelstvo obce Přezletice, starostka a místostarostka umožnili smysluplnou existenci a fungování organizace:

Sdružení hasičů ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přezletice, IČO: 68996152

neboť fungující hasičský sbor je plně v zájmu obyvatel obce Přezletice a nejen jich, i obcí sousedních, neboť tito se aktivním způsobem podílejí, kromě jiného, na likvidaci požárů v obci Přezletice a obcí okolních, čímž chrání majetek velké hodnoty občanů, jejich zdraví a životy, což by mělo být tím nejvyšším chráněným veřejným zájmem.

Žádáme tedy aby Obecní úřad obce Přezletice, jeho představitelé tj. zastupitelstvo obce Přezletice, starostka a místostarostka jednak umožnili fungování Sboru dobrovolných hasičů po stránce materiální, tj. poskytnutí prostor, materiálu a financí z rozpočtu obce, a dále aby tento sbor podpořili v přístupu orgánů obce k tomuto sboru.

Dle  § 5 (3) zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve znění:

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

žádáme aby Obecní úřad vzhledem k závažnosti tématu petice, a blížícímu se rizikovému (co se požárů týče) období vánočních svátků a Nového roku, co nejdříve a dle výše uvedeného paragrafu jasně a srozumitelně se s touto peticí vypořádal.

Za petiční výbor:

Tomáš Říha, Zahradní 356, 250 73 Přezletice.....................

František Hucek, Veleňská 4, 250 73 Přezletice........................

Václav Kulich, Ctěnická 61, 250 73 Přezletice.......................

(přípravný výbor občanského sdružení Přezleťáci)

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Tomáš Říha

petiční arch číslo ......