Zasedání zastupitelstva obce Přezletice - 9.2.2012

zvukový záznam z jednání (19 MB, wma)

čas: 4:45 min -  	začátek  (18:10)

čas: 40:58 min -	DISKUZE NA TÉMA HASIČI
čas: 41:40 min - 	Místostarostka zapírá, že byla pozvána na schůzi hasičů
čas: 45:20 min - 	veřejný dopis paní Slavatové ohledně hasičů
čas: 48:30 min - 	Starostka k fungování hasičů

čas: 54:55 min - 	voda VHS Benešov, dotaz na odečet vody, dotaz proč nekomunikují 
					e-mailem
čas: 57:00 min - 	dotaz na poskytování právních služeb obci
čas: 1:02:00 hod - 	neodpovídají zápisy ze zasedání zastupitelstva skutečnosti
čas: 1:04:00 hod - 	HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA O KOLAUDACI BUDOVY HASIČÁRNY na budovu 
					technických služeb
					(mimo připuštění diskuze, mimo ohlášený program zastupitelstva) 
					NA NEPLATNOST TOHOTO USNESENÍ BUDE OPĚT PODÁNA STÍŽNOST
čas: 1:07:25 hod - 	zapisovatelka (Ing. Ladislava Kopáčová) navrhuje zrušit 
					plynofikaci hasičárny
čas: 1:13:28 hod - 	Tomáš Říha: "takže tomu mám rozumět tak, že radši budete platit
					někomu jinýmu, než byste investovali..."
					Starostka: ".. no pokud máme absolvovat každý zastupitelstvo 
					takhle dvouhodinový diskuze.."
čas: 1:15:00 hod	Místostarostka: "..ale na druhou stranu jako je spousta obcí, 
					kde to prostě nezlobte se na mne, funguje jakoby i jinak,
					to není jen práce.."
					pan Slavata st.: "ale já nevim jak, tak mi řekněte.."
čas: 1:15:58 hod - 	zapisovatelka (Ing. Ladislava Kopáčová): "..nevím, jak by 
					se na to pak tvářil pan Hucek a jemu podobní, nebo jiná 
					občanská sdružení.."
					František Hucek: "počkej, jak myslíš jemu podobní"
					
čas: 1:21:08 hod - 	Starostka: "děkujeme, nashledanou.."

- novinka
27.2.2012 - na webových stránkách Obce Přezletice se objevuje zápis ze zasedání zastupitelstva
ve kterém zcela chybí zmínka o dopisu paní Slavatové. Zcela tu chybí oznámení o revokaci
usnesení o kolaudaci budovy hasičárny na budovu technických služeb. Zcela tu chybí záznam o
novém (opět neplatném) hlasování o kolaudaci budovy hasičárny na dům technických služeb a další.
Proti nesrovnalostem mezi zápisem a skutečným průběhem zastupitelstva bude opět podána stížnost.


e-mail: frantisek@hucek.cz