Žádost o milost

Milosti

V současné době je podání milosti k rukám presidenta republiky jedna z mála možností, jak osvobodit z vězení člověka, u kterého existuje velká pravděpodobnost že je nevinný. Také je to možnost, jak poukázat na jeho případ a žádat jeho znovuotevření. Žádost o milost je třeba napsat na stroji či počítači, předem si rozmyslet co do ní napsat. Je určena k rukám hlavy státu, a proto by měla být prosta všech gramatických a stylistických chyb. Žadatel v ní věcnou formou žádá presidenta republiky o milost z důvodů, které vypíše a také musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jakožto i toho, pro koho milost žádá.

Údaje, které musí žádost o milost obsahovat, si můžete přečíst/stáhnout v pdf souboru.

Uveřejňuji zde několik žádostí o milost. Já sám nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany či politického seskupení a nikdy jsem se nezúčastnil žádné politické demonstrace či hudebního koncertu.

Petr Staněk

Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás s žádostí o udělení milosti prezidenta republiky pro Vlastimila Pechance. V celém případu je tolik nesrovnalostí, zanedbání a rozporů, že není reálné věřit v nezávislost našich soudů a ve spravedlivý soudní proces.

Vyšetřování bylo ovlivněno tím, že jeden ze zasahujících policistů je rodinným příslušníkem jednoho z možných pachatelů. Můžeme proto dlouze diskutovat o tom, jestli všechny rozpory a zanedbání ve vyšetřování byly pouze náhodné nebo úmyslné. Soudkyně, která v případu rozhodovala, je rovněž rodinným příslušníkem druhého z možných pachatelů. Její výroky na veřejnosti svědčí o tom, že zde nejde o spravedlivý proces a hledání skutečných viníků, ale pouze o politický proces, který naplňuje veřejnou zakázku na odsouzení režimu nepohodlného člověka.

Pan Pechanec byl odsouzen rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.10.2002 sp.zn.: 6 T 1/2002 a následně rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 4.3.2003 sp.zn.: 7 TO 11/03.

Z těchto důvodů žádám o udělení milosti prezidenta republiky.

Filip Malík
Valašské Meziříčí 21.12.2003

Vážený pane presidente,

již delší dobu sleduji případ pana Vlastimila Pechance a podle mých informací, které mám z tisku, i od samotného pana Pechance, jsem přesvědčen, že celý případ byl natolik zpolitizován, že hledání skutečného pachatele bylo méně důležité, než politická zakázka tohoto procesu.

Všechny nedostatky a "opomenutí", ke kterým v tomto případě došlo, nemohly být pouze "náhodou". Je jasné, že za celým procesem s panem Vlastimilem Pechancem nestojí snaha o spravedlnost, ale úkol odsoudit člověka nepohodlného režimu. Skutečný pachatel je v tomto případě podružný.

Z tohoto důvodu podávám tuto žádost o milost pro Vlastimila Pechance.

S pozdravem

Radim Skýpala
Valašské Meziříčí 18.11.2003

Vážený pane presidente,

osobně jsem nikdy nebyl příznivcem udělování milostí, především u Vašeho předchůdce, který s oblibou osvobozoval vrahy, dealery drog a jiné společnosti velice nebezpečné živly, zejména proto, že to byli jeho známí a přátelé.

Přesto se tentokrát na Vás obracím s žádostí o udělení milosti prezidenta republiky pro Vlastimila Pechance, který byl podle mého názoru odsouzen v jednom z mnoha politických procesů, které v naší zemi jsou na denním pořádku stejně, jako byly politické procesy v padesátých letech minulého století. Politicky a ideově "nespolehliví" lidé v nich byli tenkrát, i dnes, likvidováni.

S Vlastimilem Pechancem jsem již delší dobu v písemném kontaktu, znám mnoho podrobností ze zákulisí jeho případu, napsal jsem o tomto politickém procesu již několik článků a vydal několik letáků.

Na základě mých informací mohu prohlásit, že v případě Vlastimila Pechance není možné, aby orgány činné v trestním řízení a tzv. "nezávislé soudy" udělaly tolik chyb, nedostatků a velice podezřelých rozhodnutí, pouze náhodou nebo z nedbalosti. Mohu plně prohlásit, že v případě Vlastimila Pechance byla naplněna "společenská zakázka" na politický proces na úkor spravedlnosti.

Je zbytečné rozepisovat důvody: nezajištění místa činu, neexistující pachové stopy, nevyslechnutí svědků, 10 cm rozdílu mezi údajným nožem Vlastimila Pechance a bodnou ránou, bodnutí pravou rukou do pravého boku o čemž se znalci vyjádřili jako o nemožném, nedostatky a chyby v soudních rozhodnutích (Vrchní soud ČR v Praze se nedávno obrátil na Vlastimila Pechance se žádostí, aby jim poslal zpět jejich rozsudek, ve kterém se objevilo několik chyb, a které chtějí opravit !?) a v neposlední řadě rodinné vztahy mezi možnými pachateli a vyšetřujícím policistou a soudkyní, která v případě rozhodovala.

Za Vlastimila Pechance a jeho nevinu se staví i organizace a jednotlivci, kteří by za jiných okolností stáli na diametrálně opačném konci názorového a politického spektra.

Já osobně řeším dilema, zda milost prezidenta republiky je to správné řešení. Bylo by to pouze omilostnění, nikoli spravedlivé a nestranné soudní rozhodnutí.

Přesto tímto způsobem podávám Žádost o milost pro Vlastimila Pechance.

S pozdravem

Bohdan Grygařík
Valašské Meziříčí 17.11.2003

Stránku vytvorili AN Slovensko hit counter

Tip: Chcete si zahrát hazardní hry a to i zcela bez rizika zadarmo? Pak navštivte naše casino a vyberte si. Zábava, recenze na kasina, rady a bonusy jsou tu samozřejmostí. Tak proč to nezkusit,že?