Stížnost na MS

Stížnost
pro:

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
120 00 Praha 2

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem byl odsouzen nespravedlivě dne 4.3.2003 pod spis. zn. 7 TO 11/03 Vrchním soudem ČR v Praze k výjimečnému trestu 17 let do věznice se zvýšenou ostrahou, a to i přesto, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy, které by nebyly zpochybněny, podávám tuto stížnost proti rozsudku a mému věznění, které je vzhledem k faktům a důkazům nespravedlivé a protiprávní, a tudíž i protiústavní.

Znalecký posudek znalců z oboru soudního lékařství, tak i jeho doplnění před soudem, jasně zpochybňuje výpověď tří svědků obžaloby, kteří si vzájemně odporují. Tímto znaleckým posudkem byly zpochybněny jejich rekonstrukce, poněvadž tak jak uvádí svědci se to stát nemohlo, jak znalci potvrdili v posudku i u soudu. Podle svědků obžaloby měl být útok veden při čelním postavení jak poškozeného Absolona, tak i pachatele, který měl vést údery pravou rukou proti pravému boku poškozeného. Dle soudních znalců není možné, aby při čelním postavení obou osob vznikly takové rány. Dále dle soudních znalců takovéto rány zasadil levák, zatímco já jsem pravák. Tedy soudní znalci jednoznačně vyvrátili, že by takovéto rány, které utrpěl poškozený, mohl zasadit pravák z čelního postoje k poškozenému. Pokud bych měl bodat já, poškozený by musel utrpět nejen jiný druh poranění, ale rány by musely být i v jiném boku. Soudní znalci dále uvedli, že takovéto rány mohl zasadit pachatel stojící za zády poškozeného, což soud zcela ignoroval a udělal si svoji verzi na základě domněnek. Soud byl proti mne zaujatý a to také díky politickým a mediálním tlakům, které případ provázely již od začátku. Pár hodin po úmrtí poškozeného všechny noviny i televize jako jediného vraha označili mne, ačkoliv já jsem v té době nebyl ani obviněn. Již od počátku mediální hysterie bylo všude uváděno a zdůrazňováno, že jsem vrahem já. Vždy bylo uváděno, že jsem jasným pachatelem už vzhledem ke své minulosti a také kvůli svému pravicovému smýšlení.

Na mou stranu se postavilo i několik ochránců lidských práv a nezávislých novinářů, tak i bývalý zmocněnec rodiny poškozeného Absolona, pan Jakub Polák, který jasně uvádí, že pachatelem je někdo jiný a že jsem vlastně i já oběť.

Žádám Vás tedy touto stížností o kroky a postupy, které povedou k prokázání pravdy a práva.

Více faktů a rozporů je možno nalézt na internetu www.sweb.cz/vlastimil.pechanec!

14.12.2003
Stěžovatel - odsouzený
Vlastimil Pechanec
nar. 9.11.1979, z.č. 3698
trvale bytem:………, Svitavy
toho času: státní věznice ČR, PS: 1/5, Mírov, 789 53
www.sweb.cz/vlastimil.pechanec

Stránku vytvorili AN Slovensko hit counter

Tip: Chcete si zahrát hazardní hry a to i zcela bez rizika zadarmo? Pak navštivte naše casino a vyberte si. Zábava, recenze na kasina, rady a bonusy jsou tu samozřejmostí. Tak proč to nezkusit,že?