Veřejná sbírka DS: Svobodu politickým vězňům!

AKTUÁLNĚ Předseda Dělnické strany (DS) Tomáš Vandas vyhlásil vánoční veřejnou finanční sbírku pro vazebně zadržované členy DS Patrika Vondráka a Michaelu Dupovou, kteří jsou za mřížemi pro své politické názory a přesvědčení. Apelujeme na všechny členy a příznivce, aby přispěli jakoukoliv finanční částkou na bankovní účet DS (veden u GE Money Bank:170130852/0600, variabilní symbol: 7777). Právě v nadcházejících svátečních dnech je potřeba ještě více vyjádřit naší solidaritu a podporu.

Dělnická strana v uplynulých týdnech několikrát organizovala finanční pomoc pro zadržované členy (např. shromáždění 28. října, při schůzích a poradách) a tyto prostředky jsou předávány rodinným příslušníkům pro právní potřeby. Rovněž proběhla demonstrace před pankráckou věznicí v Praze.

Předseda DS Tomáš Vandas také podniká kroky, aby mohl navštívit předsedu pražské organizace DS Patrika Vondráka v době mezi svátky ve vazební věznici. O termínu návštěvy budeme s předstihem informovat.

Převzato: www.delnicka-strana.cz

22.12.2009 - Slabost není odejít, ale sklonit se!

22.12.2009 - Mravnost kontra Lisabonská smlouva

22.12.2009 - Protest občanů

22.12.2009 - Jak se chovat u policejního výslechu?

06.05.2009 - Suďte je - 6.5. 2009 - Vlastimil Pechanec

06.06.2007 - Nahozen nový web, opraveny chyby a přidány sekce.

25.07.2006 - Na žádost Vlastimila přebírá stránky nový webmaster.

04.07.2006 - Dámy a pánové,
oznamuje se Vám a také všem, kteří máte v srdci pravdu, kteří pro pravdu bojujete či pro ni dokonce trpíte, že jsme se rozhodli nenechat mocným Moirám osud jednoho z nás - osud Vlastimila Pechance. Vlastimil Pechanec je člověk nanejvýše slušný a čestný, je to člověk, u kterého by každý rád byl (i srdce by plesalo), kdyby mu nabídnul přátelství či kamarádství. Byl mužem, který měl chlácholivého slova pro nešťastné, hřejivého pohlazení pro trpící, který dokázal najít světlo tam, kdes jiní viděli jen tmu a zhoubu. Však zprotivil se vládcům této země, zprotivil se mocným, udeřila naň kletba "vyvolených". Před 5 lety obviněn byl ze skutku, jenž nespáchal - mnohá svědectví vypovídala v jeho prospěch, veškeré soudní expertizy a závěry znalců soudních jen a jen tvrdily exaktně vždy to samé - byla spáchána vražda, však ne Vlastimilem Pechancem. Žádný ze soudců nepřihlížel ku tomuto závěru, žádný nezajímal se o pravdu, však média hnedle druhého dne (přehlížejíc presumpci neviny) uvedla, že pachatelem je právě Vlastimil - nedá se tomu snad ani věřiti, však bylo tomu tak. Jak Kerberos mocně byl se Vlastimil, hájil nevinu svou, poslední z věrných, poslední z Títánů, však Tantalos již na harfu hrál a vše plynulo. Nebylo dáno, by Vlastimil vstoupil opět do řeky Osudů, nastal konečný záchvěv... Pět let uplynulo, pět let ve vězení - co strasti, co útrap, co dennodenního žalu a útrpu - však nevinný vždy výše než kdokoliv. Nezlomili jeho tělo, nezlomili jeho duši, nezlomili jeho přesvědčení. Stojí tu dnes před námi - silnější než-li kdys - a mocně řka: "Nevinen jsem," a my víme, my to cítíme, v nás to doutná (v některých již i hoří) : Vlastimil Pechanec nevinen jest!

Proto svolali jsme demonstraci a průvod, proto přijedeme do Svitav, proto vystoupíme rázně a nesmlouvavě - Veritatem laborare nimis saepe aiunt, exstingui numquam (Pravda, říkají, může velmi často strádat, potlačena však nemůže být nikdy - Livius) - a říkáme to zde, říkáme to veřejně, říkati budeme to neustále: Vlastimil Pechanec nevinen jest!

Informace ku demonstraci:
Vyslovme spolu nesouhlas a utužme soudržnost naší přítomností 22. července tohoto roku ve Svitavách. Veřejný protest demonstrující soudržnost je svolán na místní vlakové nádraží na 11h a 30min. Dále pochod bude pokračovat ulicemi: Nádražní, Školní; následně na Náměstí míru budou předneseny projevy; Nerudova, Autobusové nádraží, Dimitrovova, R. Kloudy; T.G. Masaryka u baru Hotel, kde zazní další projev, jelikož tento bar byl místem činu; Sokolovská, Chelčického, Kyjevská, Lanškrounská, Bratří Čapků a ukončení akce na vlakovém nádraží. Konec celého průvodu i s proslovy je naplánován na 13h 30min. Po ukončení akce se mohou účastníci přesunout do předem zajištěné restaurace.

Jako u každé veřejné akce je od účastníků požadována slušnost a vzhledem k současnému pořádání Svitavských slavností je tento požadavek mnohonásobně umocněn. Jistě chápete důvod. Oblečení tmavé, nejlépe černé barvy (není podmínkou), ale protest je brán jako smuteční k 5. letům věznění Vl. Pechance. Černé vlajky, či transparenty s motivy P.O.W.´s a Vl. Pechance jsou samozřejmě vítány.

Veškeré další informace budou denně přinášeny na stránkách www.pows.tk a www.pechanec.tk.

11.02.2004 - Demonstrace proběhne dne 21.2.2004 (sobota) v 14:00 hod. před Ministerstvem spravedlnosti (nedaleko stanice metra Vyšehradská). Očekává se hojná účast. Přidána byla fotografie Vlastimila z 18.1.2004, náhled, plné foto si můžete stáhnout zde - 465 kB. Velmi dobrým prostředkem, jak pomoci Vlastovi ku spravedlivému procesu a změně rozsudku, je psát stížnosti na odpovědná místa. Seznam adres odpovědných míst si přečtěte zde. Přidán článek z Mladého světa, osvětluje některé sporné oblasti, zde.

26.01.2004 - Tato stránka bude mít asi měsíční odstávku. Byla změněna úvodní stránka, je dělána v CSS. Demonstrace proběhne 21.2.2004, kdo na ní promluví není ještě jasné, někteří odmítli vystoupit. Přidána k přečtení reakce Vlastimila na článek Jiřího X. Doležala, který byl zveřejněn v Lidových novinách. Tato reakce byla taktéž zaslána do Lidových novin k otisknutí. Stále více občanů žádá o milost pro Vlastimila Pechance, mně byly doručeny další 4, budou uveřejněny po měsíční odstávce.

13.01.2004 - Ve dnech 20.-21.2. je plánována demonstrace v Praze. Bližší informace jsou uvedeny v horním okně. Demonstrace je na podporu Vlastimila. Připravuje se přetisk článků od Dušana Stuchlíka (Lidové noviny, Mladý svět), věci od Jakuba Poláka, který je přesvědčen o nevině Vlastimila Pechance. Také reakci na článek JXD (Dobrý skutek Vlasty Pechance). Vlastimil dne 27.11.2001 poslal stížnost ku Evropského soudu ve Štrasburku, odpověděli mu, že nejdříve musí proběhnout všechny opravné prostředky u nás, a až pak se tím budou zabývat. V současné době hledáme někoho, kdo vládne angličtinou a francouzštinou, protože u Evropského soudu pro lidská práva musí být odsouzený zastupován fyzickou osobou ovládající tyto jazyky. Stížnost podaná k tomuto soudu musí být psána na speciálním formuláři a musí být k ní přiloženy kopie spisů. Podána může být jen písemnou formou. Pokusím se zjistit další informace a zveřejnit je zde, pokud by někdo chtěl, může si napsat o informace do Štrasburku (jen písemnou formou), a do měsíce by měla přijít odpověď i s úmluvou a ostatními věcmi. Přidána další milost. V současné době bylo dohromady podáno 900 žádostí o milost, z toho nejméně 4 ve prospěch Vlastimila Pechance. Také přidány adresy, kam je možno zasílat stížnosti.

04.01.2004 - V žádostech o milost jsou přepsány dvě, které byly podány minulý rok. Spolu s radami by již neměl být problém při podávání žádostí o milost. Časem počítám s tím, že zde uveřejním i další žádosti o milost, zasílejte prosím kopie žádostí o milost Vlastovi do vězení nebo jako jpg na mail. Byl změněn grafický design stránek, zatím zkušebně.

03.01.2004 - Jedna z mála možností, jak dostat Vlastu ven z vězení, je podat žádost o milost k rukám presidenta republiky prof.ing. Václava Klause, CSc. Sepsal jsem pár rad, jak to udělat, a připojil jsem k tomu textový soubor s daty, které musí takováto žádost obsahovat.

31.12.2003 - Změněn vzhled stránky. Na úvodní stranu přidána fotografie Vlasty z března (marca) 2003 před soudem. Nově zavedeno rozesílání novinek registrovaným uživatelům. Šťastný a veselý Nový rok všem. Petr Staněk

30.12.2003 - Uveřejněna stížnost, zaslaná dne 14.12.2003 Ministerstvu spravedlnosti ČR.

11.12.2003 - Přidáno dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.

06.12.2003 - Přidána výpověď lékařů , kteří ošetřovali poškozeného.

02.12.2003 - Přidány chyby, které nastaly při vyšetřování. A na jejich základě byl Vlasta odsouzen.

01.12.2003 - Přidáno Odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové k Vrchnímu soudu v Praze.

21.11.2003 - "Nedávno mě přišla žádost z Vrchního soudu ČR v Praze s tím, abych jim zaslal rozsudek, kde hodlají opravit chyby!? Nic jsem jim však neposlal, protože nepředpokládám, že by napravili své další chyby, které soudy v mém procesu (za pravděpodobného tlaku "zhora") udělaly od počátku. Je to nehorázná drzost, po 7 měsících od rozsudku, takto provokovat! Chyby si měli opravit hned, tohle jen svědčí o "kvalitě" jejich práce." Vlastimil Pechanec

18.11.2003 - Přechod na rámce.

15.11.2003 - Přidán mail na Vlastu. Všechny maily mu budou předány a po odpovězení Vlastou budou zaslány na mail odkud přišly.

13.11.2003 - Přidáno počitadlo přístupů.

10.11.2003 - Přidáno vyjádření Vlasty Pechnace k tomu co se stalo, a proč je ve vězení.

říjen 2003 - Spuštěna tato stránka.

Stránku vytvorili AN Slovensko hit counter

Tip: Chcete si zahrát hazardní hry a to i zcela bez rizika zadarmo? Pak navštivte naše casino a vyberte si. Zábava, recenze na kasina, rady a bonusy jsou tu samozřejmostí. Tak proč to nezkusit,že?