22.8.2009 – Svitavy

umístněno | 14.7.09

4. ročník Veřejného protestu proti bezpráví ve Svitavách s pochodem proti bezpráví,politickým procesům současnosti, a více než 8 letům od nespravedlivého věznění nevinného Svitavského patriota a nacionalisty!

Reportáže z akce

Reportáž ze svitavského veřejného protestu

Zprostředkovaný projev Vlastimila Pechance 22.8.2009 – Svitavy

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, kamarádi!

Vítám Vás zprostředkovaně na 4. ročníku kam jste přišly projevit svůj odpor proti bezpráví, politickým procesům současnosti a více jak 8 letům od mého nespravedlivého uvěznění (21.července 2001). Dnešní protest byl posunut o měsíc, poněvadž 25. července zde proběhla anarchistická provokace a ulice města byly oficiálně zabrány přes měsíc, a však pouze formálně na papíře nikoli fakticky. My jsme to respektovaly, protože nehodláme škodit, tak jako oni levicoví-anarchisté a jím podobní demagogové, kteří jsou nepřátelští, či přímo nenávistní k pořádku a pravdě. Z protestu si udělaly feťácký kemp přímo na ulici.

Včera 21. srpna jsme si také připomenuli 41 let od sovětské okupace Československa rudými vojsky zemi Varšavské smlouvy , což je výročí také našeho boje proti bezpráví jakým nepochybně tato bolševická okupace byla! Komunističtí pohlaváři kteří tuhle okupaci schvalují jsou stále u moci, je jich plná státní správa, tajné služby a učí na policejních akademiích! Dnes se kryjí jeden druhé za prověrky za zločiny komunismu nebyl dodnes prakticky nikdo potrestán!PROČ? Odpověď mnozí jistě znáte. Ona sametová revoluce 17. Listopadu roku 1989 byl totiž předem připravený podvod na všechny slušné lidi kteří chtěli žít ve svobodné zemi bez útlaku a perzekuce jen za vyslovení jiného názoru! Svoboda projevu je pouze pro někoho a státní aparát velmi často používá podlé totální praktiky proti potlačovaní novodobého hnutí disidentů-upřímné a hrdé národní opozice. Dnes vídáme otevřené podlé totální praktiky, lži, polopravdy a účelové manipulace a zastrašování ze strany politické policie za podpory další z vlád pokrytců,korytářů a úplatných politiků! Zločiny stávající vlády komunisty Jana Fischera jen ukazují, že komunisti na svých postech se smějí a ještě podepisují prohlášení proti "extrémismu"! Jak "krásný" je ten výsměch všem lidem se smyslem pro spravedlnost, jak ironické! Vládnou zde totiž různé sionisticko zednářské a marxistické lobby a finanční zájmy mocných a né rozum a zdravá společnost. Místo toho aby bylo jasně určené co je a co není zakázané Jsme stále kriminalizování a očerňování za své názory na stav tohoto prohnilého systému lží, korupce, a sílené politické korektnosti, kde se nesmí říkat nepohodlná pravda. Systém nálepkuje své oponenty jako extrémisty, neonacisty, rasisty, antisemity a pod. Ale pravda je často diametrálně odlišná. Lži jsou nástrojem systému pro legalizaci perzekuce politické pro-národní opozice.

Čím silnější jsou jejich represe a perzekuce tím silnější je odpor a podpora veřejnosti v boji za naše práva,která jsou daná listinou základních práv a svobod, tak i ústavou! Stačí aby někoho onálepkovali , a ten už ztrácí veškerá základní práva. To se musí změnit! Paradoxně jsme to my, hrdí nacionalisté,kteří jediní prosazují svobodu projevu a odpor proti totalitním praktikám systému a věznění politických vězňů současnosti, kteří sedí jenom za své názory!

Uvedu pár příkladů za poslední rok, kdy bylo odsouzeno a obviněno mnoho lidí za názor onými totalitníma § 260 a 261 trestního řádu, které se mají od novely v novém roce změnit k horšímu útlaku svobody projevu slova, tisku a bádaní!

Bylo odsouzeno 7 kamarádů v Brně za držení transparentů s nápisem "NÁRODNÍ ODPOR"-Svobodný, Sociální, Národní" s odkazem na politický nekorektní internetové stránky ODPOR.ORG 1. Máje 2007 v Brně na protestu proti kapitalismu! Za to bylo odsouzeno 5 kamarádů k trestům vězení od 15 měsíců až do 2 roků! Za protiprávní a velmi brutální zákrok policie proti pokojnému protestu 1. Máje 2007 v Brně, na politickou objednávku, nebyl doposud nikdo ani obviněn a přitom je jasné, že původní důvod k zákazu slovní spojení slov "národní" a "odpor", byl pořadateli odstraněn a přelepen! Více mnozí znají jisté z internetu.

Dalším krokem bylo zatčení a obvinění známého ochrance svobody projevu Dr. Davida Dukea 24. Dubna 2009 v Praze, údajně za jeho knihu "Moje probuzení" která vyšla v České republice zcela legálně v tomto roce, a napsal jí v 90 letech v USA kde byl Dr. David Duke členem sněmovny reprezentantů ve státě Lousiana a přednášel na více než 300 univerzitách po celém světě a nikdy nebyl nikde stíhán či vězněn, až zde v ČR se ukázala totalita a strach z jeho projevů! Byl vyhoštěn, ale systém už se bojí případného soudního procesu, protože by nezávislým soudem musel byt zproštěn!

Dále je zde politicko-policejní akce "POWER", kde bylo 9. Června 2009 po celé republice zatčeno zásahovou jednotkou v ranních hodinách 10 kamarádů ve svých domovech kde zbraněmi byly ohrožovány také jejich rodiny, ženy a malé děti!!! To vše na další politickou objednávku pro celkem 11 koncertů, které na místě policie hodnotila jako klidné a nebyl tam porušován zákon, ale teď tvrdí OPAK! 5 z kamarádů je stále vězněno v Brněnské vazební věznici! Kdo četl jejich obvinění tak se jistě nestačí divit nad tím kolik je ta chyb, lží a manipulací se slovy. Většina z obviněných nebyla ani na polovině z oněch 11 koncertů proti totalitě!

Je to vše otevřená snaha zastrašit vzrůstající podporu a počet lidí kteří už shodili z očí klapky a přemýšlí nad tím proč se oni bojí svobody projevu a používají násilí proti pokojným protestům bez výzvy k rozpuštění jak ukládá zákon a bylo vidět např. 17 Listopadu 2008 v Litvínově-Jánově při pochodu autonomních nacionalistů proti policejnímu násilí, za velké podpory širší veřejností po protestu Dělnické strany proti pozitivní diskriminaci cikánů a policejní brutalitě!

Politická šikana je stále více patrná, když už i od policie utíkají lidé kteří nechtějí být zneužívání k politickým krokům, za nízké platy i v době hospodářské krize MADE IN USA! Když např. před měsícem byl předseda vlády ČR Jan Fischer na několika denní návštěvě okupované Palestiny která nese název IZRAEL, ve kterém byl vedením IZRAELE pan Fischer pochválen za kroky jeho vlády které činí v zájmu Izraele v ČR tedy totální politická perzekuce, tak jak to umí i oni mocní v Izraeli kde porušují beztrestně desítky rezolucí OSN a dopouští se zločinů proti lidskosti tak jako při bombardování GAZY a civilních cílů!

Šikana se stále nevyhýba ani mě zde ve věznici Plzeň-Bory, když mi byly opět zakázané Dělnické listy, tedy legální noviny Dělnické strany, na podnět mediálních lží a krajského státního zástupce v Plzni- Judr. Jiřího Richtra.

Byl jsem během krátké doby 3x potrestán kázeňským trestem za to, že mi jeden vězeň chtěl dát ovoce přes katr, druhý, že jsem se ozval, když se mi dozorce přehraboval ve skřínce na mé cele bez mé přítomnosti a třetí, že jsem mu řekl pravdu do očí, že lže jak rudé právo tiskne!

Podporujte vzájemnou solidaritu mezi Evropskými národy a kamarádského ducha bez primitivního šovinismu!

Jděte v říjnu k volbám a volte skutečnou opozici! DĚLNICKOU STRANU! Podporujte svobodu slova a všechny naše politické vězně!

Nezapomeňte,že tam, kde vládne bezpráví, je veřejný odpor povinností! Nejsme ostatně sami kdo bojuje s perzekuci tak jako naši bratři a sestry na Slovensku a jinde ve světě.

Děkuji Vám za Vaší účast a věřím, že nikdy se nevzdám, nikdy se nepodrobím, mé svědomí je čisté!

Srdečně Vás zdravím... Váš Vlastimil Pechanec.

11.8.09 Plzeň-Bory


Zprostředkovaný projev Jiřího Tůmy

Přátelé, kamarádi, vážení spoluobčané!

I přes to, že nemám ve zvyku psát články či projevy (a už vůbec ne používat slova, protože činy jsou mou zbraní), přesto jsem okolnostmi donucen napsat pro Vás pár slov.

Patřím mezi odsouzené ze dne 31. 3. 2009 za kauzu z 1. 5. 2007, kdy byla naše pokojná a řádně nahlášená demonstrace rozehnána policií jen pro pouhá dvě slova - Národní odpor! Po vynesení rozsudku jsem jen zíral a nevěřil jsem vlastním očím. Slova soudce Šukuly, Šoustala, nebo jak se ten sluha Systému jmenoval, mě naprosto šokovala… Ano i já, který už toho mám dost za sebou, a snad i před sebou, jsem byl ohromen tou odvahou plivnout pravdě do očí.

Jeho slova: „… Ať by byl rozsudek jakýkoliv, to znamená vyšší i bez podmínek, i soud vyšší instance by se s ním plně ztotožnil…“ Vše mě vrátilo zpět do tvrdé reality. Systém opět ukázal svou sílu a schopnost manipulace. Rozsudkem ukázal stop těm, kterým není lhostejná situace v této zemi, těm, kteří mají odvahu a odhodlání dál bojovat proti tomuto prohnilému Systému. A proto píšu těchto pár slov…

Kamarádi, nebojte se! Nenechte se zastrašit a neukazujte svoji slabost, dál hrdě bojujte proti bezpráví a věřte, že i já (a další obvinění) budou po Vašem boku znovu stát na hranici proti všem nepřátelům pravdy. Stejně tak, jako teď Systém soudí nevinné lidi a ničí mladé životy, tak i my se znovu vrátíme a budeme pokračovat v našem boji a půjdeme dál za svým cílem. Jednoho dne opět vyvěsíme prapor našich předků a zúčtujeme se zrádci, s nimiž nebudeme mít žádné slitování. Náš boj nikdy nevzdáme a postavíme se na ODPOR.

Neprovinili jsme se vůči platným zákonům tohoto státu, jen řekli své NE a vyjádřili svůj názor! Jsme odsouzeni za něco, co není zakázané…  Myslím, že dál pokračovat ve psaní nemá smysl. Chtěl jsem tímto krátkým příspěvkem jen dodat odvahu mladším mužům, ale i dívkám. Nenechte se zlomit, dívejte se nepříteli hrdě do očí, z toho on má největší strach.

S vírou v srdci a touhou po svobodě

                                 

Jiří „Tumis“ Tůma


Projev Dělnické mládeže na veřejném protestu ve Svitavách

Všechny vás zde velice zdravím. Jsem ráda, že jsme se tu dnes sešli, abychom tak vyjádřili svou podporu našemu kamarádovi a zároveň nesouhlas s jeho nespravedlivým odsouzením. Tento člověk si totiž naší podporu opravdu zaslouží. Potkalo ho něco, co si většina z nás asi ani nedovede plně představit. Být odsouzen k 17-ti letům vězení za něco, co jste neudělali totiž nepředstavitelné vážně je. Ale Vlasta ve svém životě, ani přes toto nerezignoval. Nenechal se srazit na kolena a naopak stále pevně a naprosto hrdě stojí. A to je jedna z věcí, které na něm nesmírně obdivuji. I přes všechny rány osudu se nevzdává. Moc si vážím toho, že jsem ho mohla osobně poznat, protože on je pro mě dobrým přítelem a skutečným bojovníkem.

Bohužel je dnes pravda naprosto nepohodlnou věcí pro tento systém. A díky tomu vidíme jak neustále přibývá podobných případů na politickou objednávku. Jen pro srovnání, jak je možné, že za držení transparentu někdo dostane několik let vězení natvrdo a při včerejším soudním procesu odešli dva cikánští mafiáni pouze s veřejně prospěšnými pracemi. I přes to, že byly zdokumentovány důkazy, kde je naprosto jasné, že se tito lidé dopustili hanobení rasy a Českého národa. Přesto však odešli s nesrovnatelně nižším trestem než lidé, kteří v ruce pouze drželi transparent s dvěmi slovy. Myslím, že takové případy o něčem rozhodně svědčí. Musíme proti něčemu takovému nadále stát a zároveň co nejvíce pomáhat našim kamarádům v těchto jejich těžkých chvílích.

Chtěla bych touto cestou ještě pozdravit Vlastu a všechny neprávem vězněné kamarády. Zároveň přidávám velký pozdrav pro Vlastu od Mariána Kotleby, který se bohužel nemohl osobně dostavit.


26.7.2008 – Svitavy

umístněno | 14.7.09

3. ročník Veřejného protestu proti bezpráví.

Reportáže z akce

Reportáž ze třetí svitavské protestní akce


21.7.2007 – Svitavy

umístněno | 14.7.09

2. ročník Veřejného protestu proti bezpráví.

Reportáže z akce

Reportáž ze svitavského veřejného protestu


21.4.2007 – Plzeň

umístněno | 14.7.09

Protest v Plzni.

Reportáže z akce

Reportáž z plzeňského veřejného protestu


22.7.2006 - Svitavy

umístněno | 6.6.07

1. ročník Veřejného protestu proti bezpráví.

Reportáže z akce

Report z demonstrace za Vlastimila Pechance


21.2.2004 - Praha

umístněno | 6.6.07

Na demonstraci proti nespravedlivému odsouzení Vlastimila Pechance bylo přítomno okolo 50-60ti lidí, kteří přijeli vyjádřit svojí podporu i ze vzdálených koutů naší země. Na místě zazněli projevy pana Kopala a pana Červenky z Jablonce nad Nisou, za slušného zájmu médií.

Záběry z akce byly ve zpravodajství TV Prima, a další média si spíše všímala toho, že před zahájením demonstrace, byli v metru stanice Karlovo náměstí napadeni tři nacionalisté směřující na demonstraci, skupinou brutálních asi patnácti anarchistů, jenž byli ozbrojeni teleskopickými obušky a tyčemi, což si vyžádalo ošetření a šití na chirurgii v nemocnici! Ani prolitá krev nám nezabrání hájit pravdu, které se patrně ti zbabělci bojí!

Všem účastníkům patří velké poděkování za podporu pana Pechance.

Stránku vytvorili AN Slovensko hit counter

Tip: Chcete si zahrát hazardní hry a to i zcela bez rizika zadarmo? Pak navštivte naše casino a vyberte si. Zábava, recenze na kasina, rady a bonusy jsou tu samozřejmostí. Tak proč to nezkusit,že?